GID là gì? Tìm hiểu về Khái niệm cơ bản

Gid Là Gì

Tìm hiểu chi tiết về GID – một trong những thuật ngữ quan trọng trong phân quyền truy cập và quản lý người dùng trên hệ thống Linux. gid là gì và vai trò của nó như thế nào?

Khi sử dụng máy tính, chúng ta thường nghe nói về những thuật ngữ như UID, GID, quyền truy cập, phân quyền, Đối với những người mới bắt đầu, đây có thể là những thuật ngữ khó hiểu và gây khó khăn trong quá trình sử dụng và quản lý hệ thống máy tính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề GID – một trong những thuật ngữ được sử dụng nhiều trong quản lý người dùng và phân quyền truy cập trên hệ thống Linu
Định nghĩa GID là gì?

GID là viết tắt của Group ID, nghĩa là định danh của một nhóm trên hệ thống máy tính. Mỗi nhóm trên hệ thống sẽ có một GID tương ứng, giúp cho hệ thống phân biệt được các nhóm với nhau và quản lý quyền truy cập của từng nhóm.

Tại sao GID quan trọng đối với hệ thống máy tính?

GID cùng với UID (User ID) là hai thuật ngữ quan trọng trong quản lý người dùng và phân quyền truy cập trên hệ thống LinuNhờ vào việc quản lý GID, hệ thống có thể phân biệt được các nhóm trên hệ thống và áp dụng các chính sách phân quyền truy cập dựa trên nhóm đó.

Ngoài ra, quản lý GID còn giúp cho hệ thống có thể kiểm soát được quyền truy cập vào tệp tin và thư mục của từng nhóm một cách hiệu quả và bảo mật. Do đó, việc hiểu rõ về GID là rất quan trọng trong quá trình sử dụng và quản lý hệ thống máy tính.

Sử dụng GID trong Linux

Bức ảnh chụp màn hình máy tính hiển thị GID
Bức ảnh chụp màn hình máy tính hiển thị GID

GID trong Linux là gì?

Khi sử dụng Linux, việc hiểu rõ về GID là rất quan trọng trong quá trình quản lý người dùng và phân quyền truy cập. Trên Linux, mỗi nhóm sẽ có một GID tương ứng để phân biệt với các nhóm khác. Mặc định, các tệp tin và thư mục trên hệ thống sẽ được phân quyền truy cập dựa trên GID của nhóm đó.

Cách sử dụng GID để quản lý quyền truy cập tệp tin và thư mục

Để phân quyền truy cập cho các tệp tin và thư mục trong Linux dựa trên GID, ta có thể sử dụng lệnh chgrp.

Cú pháp của lệnh chgrp như sau:

chgrp [options] group file

Trong đó, group là tên nhóm cần thay đổi GID, file là tệp tin hoặc thư mục cần thực hiện thay đổ
Sau khi thực hiện lệnh chgrp, GID của tệp tin hoặc thư mục đó sẽ được thay đổi thành GID của nhóm mới được chỉ định.

Làm thế nào để xem GID trên Linux?

Để xem GID của một nhóm trên Linux, ta có thể sử dụng lệnh cat để đọc nội dung của tệp tin /etc/group. Tệp tin này chứa thông tin về tất cả các nhóm được tạo trên hệ thống, bao gồm tên nhóm, GID, và danh sách các thành viên trong nhóm.

Cú pháp của lệnh cat như sau:

cat /etc/group

Sau khi thực hiện lệnh trên, bạn sẽ thấy danh sách các nhóm trên hệ thống và GID của chúng được hiển thị trên cột bên phảVới việc hiểu rõ cách sử dụng và xem GID trên Linux, việc quản lý người dùng và phân quyền truy cập trên hệ thống sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với bạn.

GID và quản lý người dùng

Minh họa người dùng truy cập tệp tin với sự trợ giúp của GID
Minh họa người dùng truy cập tệp tin với sự trợ giúp của GID

Trong hệ thống Unix/Linux, quản lý người dùng là một trong những tác vụ quan trọng nhất để đảm bảo an ninh và chính sách bảo mật trên hệ thống. GID (Group ID) là một trong những yếu tố quan trọng trong quản lý người dùng và đóng vai trò quan trọng trong việc phân quyền truy cập trên hệ thống.

GID và UID khác nhau như thế nào trong quản lý người dùng?

UID và GID đều là định danh của một tài khoản trên hệ thống máy tính, tuy nhiên, chúng có một số điểm khác nhau như sau:

 • UID (User ID) là định danh của một người dùng trên hệ thống, trong khi GID là định danh của một nhóm trên hệ thống.
 • Mỗi người dùng trên hệ thống sẽ có một UID tương ứng, trong khi mỗi nhóm trên hệ thống sẽ có một GID tương ứng.
 • UID sẽ được sử dụng để xác định quyền truy cập của một người dùng đến các tệp tin và thư mục, trong khi GID sẽ được sử dụng để xác định quyền truy cập của một nhóm đến các tệp tin và thư mục.

Trong quản lý người dùng, GID được sử dụng như thế nào?

Trong quản lý người dùng, GID được sử dụng để phân loại và quản lý các người dùng dựa trên nhóm của họ. Điều này có nghĩa là, những người dùng thuộc cùng một nhóm sẽ có cùng một GID và được áp dụng cùng một chính sách phân quyền trên hệ thống.

Khi tạo một tài khoản người dùng mới, hệ thống sẽ yêu cầu chọn một GID để gán cho tài khoản này. Việc này giúp cho hệ thống có thể quản lý và phân quyền truy cập cho từng người dùng và nhóm một cách hiệu quả.

Tóm lại, GID đóng một vai trò rất quan trọng trong quản lý người dùng và phân quyền trên hệ thống Unix/LinuHiểu rõ về GID là cần thiết để có thể sử dụng và quản lý hệ thống máy tính một cách hiệu quả.

GID và phân quyền truy cập tệp tin và thư mục

Bức ảnh tay vẽ GID mới trên một mảnh giấy
Bức ảnh tay vẽ GID mới trên một mảnh giấy

Những quyền liên quan đến GID trong phân quyền truy cập tệp tin và thư mục

GID là một trong những thuộc tính quan trọng trong phân quyền truy cập tệp tin và thư mục trên hệ thống LinuKhi sử dụng GID trong phân quyền, người dùng sẽ được cấp các quyền truy cập tương ứng với nhóm mà họ đang thuộc về.

Các quyền truy cập này bao gồm:

 • Đọc: quyền truy cập để đọc tệp tin hoặc thư mục. Bao gồm cả việc xem nội dung và thông tin về tệp tin hoặc thư mục.
 • Ghi: quyền truy cập để tạo hoặc chỉnh sửa các tệp tin hoặc thư mục.
 • Thực thi: quyền truy cập để chạy các tệp tin có chứa mã lệnh.

Các quyền truy cập này sẽ được phân quyền dựa trên nhóm mà người dùng đang thuộc về, thông qua việc sử dụng GID.

Ví dụ về cách sử dụng GID để phân quyền truy cập tệp tin và thư mục

Để minh họa cách sử dụng GID trong phân quyền truy cập tệp tin và thư mục trên hệ thống Linux, hãy xem xét ví dụ sau đây:

Giả sử bạn muốn tạo một thư mục có tên “work” và chỉ cho nhóm “dev” trên hệ thống có quyền truy cập vào nó. Bạn có thể sử dụng các lệnh linux sau đây:

$ sudo mkdir work
$ sudo groupadd dev
$ sudo chgrp dev work
$ sudo chmod 770 work

Trong đó:

 • Lệnh sudo mkdir work sẽ tạo một thư mục có tên “work”.
 • Lệnh sudo groupadd dev sẽ tạo một nhóm mới có tên là “dev”.
 • Lệnh sudo chgrp dev work sẽ gán quyền truy cập tệp tin và thư mục cho nhóm “dev”.
 • Lệnh sudo chmod 770 work sẽ cấp quyền truy cập cho nhóm “dev” vào thư mục “work”.

Với các lệnh này, bạn đã thành công trong việc tạo một thư mục có tên “work” và chỉ cho nhóm “dev” trên hệ thống có quyền truy cập vào nó.

Tạo GID mới trên hệ thống Linux

Bức ảnh phòng máy chủ với GID hiển thị trên màn hình
Bức ảnh phòng máy chủ với GID hiển thị trên màn hình

Nếu bạn cần phải tạo một nhóm mới trên hệ thống Linux, việc tạo GID mới là điều đầu tiên cần làm. Sau đây là một số bước để tạo GID mới trên hệ thống Linu

Các bước để tạo GID mới trong hệ thống Linux

Để tạo GID mới trên hệ thống Linux, bạn cần đăng nhập dưới quyền root hoặc sử dụng tài khoản có quyền sudo. Sau đó, bạn thực hiện các bước sau đây:

 1. Mở terminal và nhập lệnh sau đây để tạo GID mới:
sudo groupadd [tên nhóm]

Trong đó, [tên nhóm] là tên của nhóm mà bạn muốn tạo.

 1. Nếu lệnh thực thi thành công, hệ thống sẽ tự động tạo GID mới cho nhóm đó. Bạn có thể kiểm tra GID vừa tạo bằng cách sử dụng lệnh sau:
grep [tên nhóm] /etc/group
 1. Nếu bạn muốn thêm thành viên cho nhóm đó, hãy sử dụng lệnh sau:
sudo usermod -a -G [tên nhóm] [tên người dùng]

Trong đó, [tên người dùng] là tên người dùng mà bạn muốn thêm vào nhóm.

Những lưu ý cần biết khi tạo GID mới

Khi tạo GID mới trên hệ thống Linux, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Không nên sử dụng GID trùng với GID của một nhóm khác đã tồn tại trên hệ thống.
 • Nếu bạn muốn xóa một nhóm đã tạo, hãy sử dụng lệnh groupdel [tên nhóm].
 • Khi thêm một thành viên vào nhóm, các đặc quyền của người dùng sẽ được thừa hưởng từ nhóm đó.
 • Nên tạo tên nhóm mô tả rõ chức năng của nhóm để dễ dàng quản lý và hiểu được mục đích của nhóm đó trên hệ thống.

Với những bước và lưu ý trên, bạn đã có thể tạo GID mới trên hệ thống Linux một cách dễ dàng và hiệu quả.

GID và bảo mật

Khi sử dụng hệ thống máy tính, bảo mật luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm. GID cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình bảo mật hệ thống. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mối liên kết giữa GID và bảo mật hệ thống cũng như những lỗi bảo mật liên quan đến GID và cách khắc phục chúng.

Liên kết giữa GID và bảo mật hệ thống

GID được sử dụng để quản lý quyền truy cập của các nhóm trên hệ thống. Theo đó, việc quản lý GID sẽ giúp cho hệ thống có thể kiểm soát được quyền truy cập vào tệp tin và thư mục của từng nhóm một cách chặt chẽ và bảo mật.

Ngoài ra, việc tạo GID mới cũng là một trong những phương pháp để tăng tính bảo mật của hệ thống. Việc tạo GID mới cho các nhóm cũng giúp cho hệ thống có thể phân quyền truy cập một cách chính xác và chặt chẽ hơn.

Những lỗi bảo mật liên quan đến GID và cách khắc phục

Một số lỗi bảo mật có thể xảy ra liên quan đến GID. Ví dụ, một số người dùng bị mắc kẹt trong một nhóm không đúng hoặc thay đổi GID của một tệp tin hoặc thư mục bằng cách sử dụng lệnh chown không đúng cách có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào tệp tin và thư mục.

Để khắc phục những lỗi bảo mật này, người dùng cần tìm hiểu thêm về cách sử dụng GID và chown một cách chính xác. Nếu gặp phải vấn đề, người dùng cần tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia về bảo mật.

Kết luận

Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về GID – một trong những thuật ngữ được sử dụng nhiều trong quản lý người dùng và phân quyền truy cập trên hệ thống LinuChúng ta đã biết rằng GID đóng vai trò rất quan trọng trong việc phân biệt và quản lý quyền truy cập của từng nhóm trên hệ thống. Nếu bạn là một quản trị viên hệ thống hoặc đang tìm hiểu về Linux, hi vọng bài viết này có thể giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng và quản lý hệ thống máy tính.

Tại Aloteen, chúng tôi luôn mong muốn giúp đỡ người đọc hiểu rõ hơn về các thuật ngữ, định nghĩa hoặc các khái niệm khác liên quan đến công nghệ. Với các bài viết được phân loại rõ ràng và chất lượng cao, chúng tôi hy vọng đây có thể là một nguồn tài liệu hữu ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào, hãy để lại bình luận dưới đây. Aloteen sẽ rất vui lòng được hỗ trợ bạn.