Nghĩa là gì

thị xã tiếng anh là gì | Aloteen

22

Chúng ta đã quá quen thuộc với thị xã, khu phố, phường trong cuộc sống. Nhưng bạn đã biết nghĩa của từ “thị xã trong tiếng anh” là gì không. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

THỊ XÃ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Town (Noun) /taʊn/

Bạn đang xem: thị xã tiếng anh là gì

■ Nghĩa tiếng Việt: Thị xã

■ Nghĩa tiếng Anh: a place with many houses, shops, etc. where people live and work. It is larger than a village but smaller than a city.

“Thị xã” trong tiếng Anh là gì

Xem thêm: Ghế tình yêu là gì, tác dụng và các tư thế quan hệ phổ biến

(Town – Thị xã trong tiếng Anh)

TỪ ĐỒNG NGHĨA:

Borough, Township.

VÍ DỤ VỀ TỪ VỰNG THỊ XÃ TRONG TIẾNG ANH

Lao Cai province also proposed some other contents including the establishment of Sa Pa town on the basis of upgrading Sa Pa district; To invest in Lao Cai International Border Gate with synchronous infrastructure in association with mechanisms to exploit the advantages of border-gate economic in support of tourism development with the objective of Lao Cai being an international transshipment center. goods and tourism … with forecast to 2020, there are over 6 million visitors and over 15 million tons of goods.

Tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị một số nội dung khác gồm thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở nâng cấp huyện Sa Pa; đầu tư cửa khẩu quốc tế Lào Cai có hệ thống hạ tầng đồng bộ gắn với các cơ chế để khai thác thế mạnh về kinh tế cửa khẩu hỗ trợ cho phát triển du lịch với mục tiêu Lào Cai là trung tâm trung chuyển quốc tế về hàng hóa và du lịch… với dự báo đến 2020, có trên 6 triệu lượt khách và trên 15 triệu tấn hàng hóa.

Binh Duong has a natural area of ​​more than 2,650 km2 with a population of nearly 1.9 million (October 2004 data). The province has 9 district-level administrative units, including Thu Dau Mot, Di An, Thuan An, Ben Cat, Tan Uyen and Bau Bang, Bac Tan Uyen, Dau Tieng and Phu Giao. Currently, Binh Duong is the only province in the country with four towns.

Bình Dương có diện tích tự nhiên hơn 2.650 km2 với dân số gần 1,9 triệu (số liệu tháng 10/2014). Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo. Hiện, Bình Dương là tỉnh duy nhất cả nước có 4 thị xã trực thuộc.

Xem thêm: CVT là gì? Hộp số CVT khác hộp số MT và AT như thế nào?

The medical examination and treatment is always considered by the leaders of Huong Thuy Health Center as a top priority in health care for the people in the town. In the first months of 2017, with the attention of leaders of the Department of Health, leaders of the Standing Committee of the Party Committee, People’s Council, People’s Council, Government and other departments from the town to the grassroots. Medical examination and treatment have achieved remarkable results, the operation is growing stronger and effective.

Công tác Khám bệnh, chữa bệnh luôn được Lãnh đạo Trung Tâm Y tế thị xã Hương Thủy xác định là một nhiệm vụ hang đầu trọng tâm trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn Thị xã. Những tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Y tế, lãnh chỉ đạo của Thường vụ Thị ủy, UBND, Hội đồng nhân dân, Chính quyền và các Ban ngành Đoàn thể từ Thị xã đến cơ sở, công tác khám bệnh, chữa bệnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hoạt động ngày càng lớn mạnh và có hiệu quả rõ rệt.

The Prime Minister assigned the Ministry of Construction to work directly with Lao Cai to select the best and convincing option, especially in terms of number of communes and wards to be transformed into towns. The Home Affairs Ministry shall assume the prime responsibility for setting up an evaluation council to submit to the Government for consideration before submitting it to the National Assembly Standing Committee for proper application of the criteria for upgrading from district to township. The Ministry of Justice shall guide the necessary procedures to implement the regulations of the National Assembly Standing Committee on the basis of application to specific highland towns.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với Lào Cai để chọn phương án tốt nhất, thuyết phục, nhất là về tiêu chí số xã, phường để chuyển đổi thành thị xã. Bộ Nội vụ chủ trì thành lập hội đồng thẩm định để trình Chính phủ xem xét trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để vận dụng đúng mức các tiêu chí nâng cấp từ huyện lên thị xã. Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục cần thiết để thực hiện quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở vận dụng đối với thị xã vùng cao đặc thù.

Ở nước ngoài không phân biệt thị xã và thị trấn nên chúng ta hay nhầm lẫn town là thị trấn. Chúc các bạn học tốt.

Phúc Nguyễn.

Xem thêm: Cuckold Và Những Hệ Quả Về Sự Suy Thoái Trong Tình Dục

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm