tailieuXANH – Thành ngữ A bird in the hand is worth two in the bush


Cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn. Có những cơ hội nhỏ bé nhưng chắc chắn, có những lời hứa hẹn lớn lao nhưng xa vời. Bạn sẽ chọn cái nào? Câu tục ngữ sau đây sẽ là lời khuyên dành cho bạn “A bird in the hand is worth two in the bush”. | Thành ngữ A bird in the hand is worth two in the bush Cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn. Có những cơ hội nhỏ bé nhưng chắc chắn có những lời hứa hẹn lớn lao nhưng xa vời. Bạn sẽ chọn cái nào Câu tục ngữ sau đây sẽ là lời khuyên dành cho bạn A bird in the hand is worth two in the bush . A bird in the hand is worth two in the bush là một câu tục ngữ cổ của Hy Lạp được người Anh sử dụng rộng rãi từ thế kỷ 14. Câu tục ngữ này khuyên chúng ta nên bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có không nên tham lam hay chấp nhận rủi ro để chạy theo những thứ có vẻ hào nhoáng hơn nhưng cơ hội có được chúng lại không chắc chắn. Điều này cũng được diễn giải trong nhiều ngôn ngữ khác nữa chẳng hạn câu A living dog is better than a dead lion trong ngôn ngữ La-tinh hay câu Thả mồi bắt bóng trong tiếng Việt. Mời các bạn tìm hiểu ý nghĩa của câu thành ngữ qua các ví dụ sau - Bob thinks he might do better in a bigger firm but his wife insists he should stay saying a bird in the hand is worth two in the bush. Bob định chuyển đến làm cho một công ty lớn hơn nhưng vợ anh ấy khăng khăng cho rằng anh ấy nên tiếp tục công việc hiện tại chứ không nên thả mồi bắt bóng . - If I were you I d accept the job. It might not be the .


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.