anh chị phấn đấu như thế nào để trở thành đoàn viên

Replay:

Mong muốn nỗ lực để biến thành loài người sum vầy Cùng Sản thành phố Hồ Chí Minh, đầu tiên có thể nỗ lực biến thành loài người công dân xuất sắc, sinh sống, thi công dựa trên hiến pháp & điều khoản; hăng hái tiếp thu kiến thức công tích, nhập cuộc những làm việc cộng đồng, mở cửa & bảo đảm đất nước.

Hăng hái tiếp thu kiến thức, tập luyện để khuếch trương trình độ chuyên môn về khắp phương diện, thu được quá đủ năng lực hiến đâng & cứng cáp.

Hăng hái phía trong công tích xây cất để có tác dụng giầu chủ yếu xứng đáng cho chính bản thân, hộ gia đình & cộng đồng.

Thủy chung đi với Giang sơn, sẵn  sàng có tác dụng & có tác dụng xuất sắc trọng trách mở cửa & bảo đảm Giang sơn.

Hăng hái nhập cuộc những làm việc cộng đồng, đầu tiên được xem là hăng hái nhập cuộc những làm việc bởi Đoàn công ty, nỗ lực để biến thành loài người Người trẻ tuổi, Không đủ niên kiểu mẫu về khắp phương diện & có tác dụng cốt cán phía trong những trào lưu đoàn giới trẻ.

Cùng lúc từng sum vầy k xong xuôi tiếp thu kiến thức, tu chăm sóc, tập luyện theo nhiều content của lịch trình tập luyện sum vầy phía trong giai đoạn thế hệ đi với 5 tiêu chuẩn tập luyện & 10 tiêu chuẩn hành vi rõ ràng sau:

5 tiêu chuẩn tập luyện kể cả:

– Nhiều đáy yêu thương lớp nước, yêu thương chính sách cộng đồng chủ nghĩa.

– Kết hợp, giữa ái, bởi xã hội.

– Sinh sống văn hóa truyền thống, tuân hành điều khoản.

– Nhiều kiến thức, thu được sự khỏe mạnh, skill.

– Mạnh mẽ và tự tin, khả năng phía trong hội nhập.

10 tiêu chuẩn hành vi kể cả:

– Chuẩn bị lôi kéo về lịch sử dân tộc, cổ xưa của quê nhà, đất lớp nước toàn quốc nếu như với người đặt hàng bè nội ngoại thất lớp nước.

– Chuẩn bị cự phách các một trong những điều không dễ, một trong những điều thế hệ.

– Chuẩn bị giúp sức người cao tuổi, con nít, loài người thu được thực trạng đặc trưng gian nan.

– Xung click mở cửa nếp sinh sống lành dũng mạnh, thanh lịch, ngăn chặn tệ nàn cộng đồng.

– Xung click bảo đảm môi trường thiên nhiên sanh thái.

– Tiếp tục chấp hành điều khoản.

– Tiếp tục tiếp thu kiến thức khuếch trương đọc rõ được kỹ năng tay nghề.

– Tiếp tục tập luyện thể thao thể dục.

– Tiếp tục hoạt động thanh, hoạt họa tham  da làm việc Đoàn, Hội, Nhóm, lôi kéo đc giới trẻ vào Đoàn. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.