Apple hoàn tất cố định lỗi lạ trên iOS 11.1 không cho phép gõ “i”Người dùng đã tải xuống bản cập nhật iOS 11.1 và không thể gõ chữ “i” vào trường văn bản giờ đây sẽ được cố định thông qua bản cập nhật iOS 11.1.1.

Gần đây Apple đã tung ra bản cập nhật phần mềm cho iOS 11 có tên iOS 11.1 nhằm cung cấp cho người dùng các tính năng mới giúp sửa lỗ hổng KRACK Wi-Fi, nhưng dường như nó lại mang đến một vấn đề khác. Người dùng trên Twitter và Reddit cho biết chữ “i” sau khi gõ đã được tự sửa thành “A” cùng với biểu tượng “[?]”, hoặc bàn phím tiên đoán của Apple sẽ đề xuất các ký tự như “A”, “#” hoặc “!”.

Dường như không phải tất cả người dùng bị ảnh hưởng bởi lỗi nói trên. Báo cáo cũng nói rằng, lỗi có vẻ xuất hiện trong một số ứng dụng như Twitter, Instagram và iMessage. Ngay lập tức Apple đã tung ra bản cập nhật iOS khác để giải quyết vấn đề sau khi đưa ra gợi ý cách giải quyết mà mọi người có thể thử.

Để giải quyết vấn đề một cách triệt để, Apple đã tung ra bản cập nhật phần mềm iOS 11.1.1 bao gồm bản vá lỗi cho tính năng tự sửa lỗi trong iOS 11.1, tự động thay đổi chữ “I” thành “A [?]”. Đối với một số người dùng, bản cập nhật phần mềm iOS 11.1.1 có thể được tải miễn phí trên tất cả các thiết bị hội đủ điều kiện thông qua giao thức OTA trong ứng dụng Settings.

Bạn có thể cập nhật phần mềm lên iOS 11.1.1 bằng cách truy cập vào địa chỉ Settings > General > Software Update và tiến hành cài đặt.

Ngoài ra, trong trường hợp vẫn chưa thực sự yên tâm với bản vá iOS 11.1.1 (lo ngại vấn đề khác xảy ra), bạn có thể sửa lỗi tạm thời thông qua hướng dẫn đến từ Apple. Công ty sản xuất iPhone khuyên người dùng sử dụng tính năng Text Replacement để giải quyết bằng cách vào trình đơn Settings, sau đó vào General và chạm vào Keyboard. Tại đây nhấn Text Replacement trước khi chạm vào biểu tượng dấu “+”. Trong mục Phrase bạn hãy nhập “I”, còn trong mục Shorcut nhập “i”. Dĩ nhiên giải pháp này không cần thiết nếu bạn đã cập nhật lên iOS 11.1.1.

An Nhiên

Thương Hiệu - Tags: