bác sĩ chuyên khoa 1 tiếng anh là gì

Căn bệnh viện nước ngoài Đô thị xin chỉ dẫn một vài kể từ, thuật ngữ giờ đồng hồ Anh chuyên để sử dụng bên trong ngành nghề Y. Các kể từ giờ đồng hồ anh khá có lợi đối với những thầy thuốc, đội ngũ nhân viên y khoa bắt đầu khảo sát ebook hoặc vạch lý luận văn.

bác sĩ chuyên khoa 1 tiếng anh là gì

Danh mục

 1. Thầy thuốc
 2. Thầy thuốc chuyên nghiệp khoa
 3. Những Chuyên Viên ngành nghề y khoa tương cận
 4. Những chuyên nghiệp khoa
 5. Căn bệnh viện
 6. Chống/ban bên trong căn bệnh viện
 7. Kể từ ngữ chỉ những phần tử ở khung người thế giới
 8. Những kể từ ngữ chỉ kia quan tiền tại bụng
 9. Những nguồn kể từ chỉ phần tử ở khung người thế giới
 10. Thông qua gấp y học

1. Thầy thuốc

 • Attending bác sỹ: thầy thuốc vấn đề chữa trị
 • Consulting bác sỹ: thầy thuốc hội chẩn; thầy thuốc tham mưu.
 • Duty bác sỹ: thầy thuốc trực
 • Emergency bác sỹ: thầy thuốc gấp cứu giúp
 • ENT bác sỹ: thầy thuốc tai-mũi-họng
 • Family bác sỹ: thầy thuốc hộ gia đình
 • Herb bác sỹ: bác sĩ y dược, danh y.
 • Specialist bác sỹ: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa
 • Consultant: thầy thuốc tham mưu; thầy thuốc hội chẩn.
 • Consultant in cardiology: thầy thuốc tham mưu/hội chẩn về tim.
 • Practitioner: thế giới hành ngành y khoa
 • Medical practitioner: thầy thuốc (Anh)
 • General practitioner: thầy thuốc đa khoa
 • Acupuncture practitioner: thầy thuốc châm kim.
 • Specialist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa
 • Specialist in plastic surgery: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa giải phẫu kiến thiết ảnh
 • Specialist in heart: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa tim.
 • Eye/heart/cancer specialist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa đôi mắt/chuyên nghiệp khoa tim/chuyên nghiệp khoa ung bứu
 • Fertility specialist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa hiếm có muộn & vô cơ.
 • Infectious disease specialist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa lây
 • Surgeon: thầy thuốc ngoại khoa
 • Oral maxillofacial surgeon: thầy thuốc ngoại răng cấm góc nhìn
 • Neurosurgeon: thầy thuốc ngoại tâm thần
 • Thoracic surgeon: thầy thuốc ngoại lồng ngực
 • Analyst (Mỹ): thầy thuốc chuyên nghiệp khoa trung ương thần.
 • Medical examiner: thầy thuốc pháp y
 • Dietician: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa chất dinh dưỡng
 • Internist: thầy thuốc nội y khoa.
 • Quack: ông thầy lang, lang băm, lang sân vườn.
 • Vet/ veterinarian: thầy thuốc thú y

2. Thầy thuốc chuyên nghiệp khoa

 • Allergist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa mẫn cảm
 • Andrologist: thầy thuốc trai khoa
 • An(a)esthesiologist: thầy thuốc gây nghiện
 • Cardiologist: thầy thuốc tim nguồn
 • Dermatologist: thầy thuốc làn da liễu
 • Endocrinologist: thầy thuốc nội máu.
 • Epidemiologist: thầy thuốc bệnh tễ học tập
 • Gastroenterologist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa hấp thụ
 • Gyn(a)ecologist: thầy thuốc phụ khoa
 • Giờ(a)ematologist: thầy thuốc tiết học tập
 • Hepatologist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa gan
 • Immunologist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa miễn bệnh
 • Nephrologist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa thận
 • Neurologist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa tâm thần
 • Oncologist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa ung bứu
 • Ophthalmologist: thầy thuốc đôi mắt.
 • Orthopedist: thầy thuốc ngoại chỉnh ảnh
 • Otorhinolaryngologist/otolaryngologist: thầy thuốc tai-mũi-họng.
 • Pathologist: thầy thuốc căn bệnh lý học tập
 • Proctologist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa lỗ đít – trực tràng
 • Psychiatrist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa trung ương thần
 • Radiologist: thầy thuốc X-quang
 • Rheumatologist: thầy thuốc chuyên nghiệp khoa căn bệnh rẻ
 • Traumatologist: chưng  sĩ chuyên nghiệp khoa gặp chấn thương
 • Obstetrician: thầy thuốc khoa sinh sản
 • Paeditrician: thầy thuốc nhi khoa

3. Những chuyên nghiệp ngành nghề y khoa tương cận

 • Physiotherapist: Chuyên Viên cơ vật lý điều trị
 • Occupational therapist: Chuyên Viên phương pháp công tích
 • Chiropodist/podatrist: Chuyên Viên chân học tập
 • Chiropractor: Chuyên Viên nắn bóp cột sinh sống
 • Orthotist: nhân viên chỉnh ảnh
 • Osteopath: nhân viên nắn xương
 • Prosthetist: nhân viên phục ảnh
 • Optician: thế giới có tác dụng kính treo đôi mắt đối với quý khách
 • Optometrist: thế giới đo nhãn quang & chọn lựa kiếng đối với quý khách
 • Technician: nhân viên sửa chữa cục
 • Laboratory technician: nhân viên sửa chữa cục chống nghiệm thu
 • X-ray technician: nhân viên sửa chữa cục X-quang
 • Ambulance technician: đội ngũ nhân viên cứu giúp yêu đương

4. Những chuyên nghiệp khoa

 • Surgery: khoa ngoại
 • Internal medicine: nội y khoa
 • Neurosurgery: ngoại tâm thần
 • Plastic surgery: giải phẫu kiến thiết ảnh
 • Orthopedic surgery: ngoại chỉnh ảnh.
 • Thoracic surgery: ngoại lồng ngực
 • Nuclear medicine: y khoa phân tử nhân
 • Preventative/preventive medicine: y khoa dự trữ
 • Allergy: mẫn cảm học tập
 • An(a)esthesiology: chuyên nghiệp khoa gây nghiện
 • Andrology: trai khoa
 • Cardiology: khoa tim
 • Dermatology: chuyên nghiệp khoa làn da liễu
 • Dietetics (và nutrition): khoa chất dinh dưỡng
 • Endocrinology: nội y khoa máu
 • Epidemiology: khoa bệnh tễ học tập
 • Gastroenterology: khoa hấp thụ
 • Geriatrics: lão khoa.
 • Gyn(a)ecology: phụ khoa
 • Giờ(a)ematology: khoa tiết học tập
 • Immunology: miễn bệnh học tập
 • Nephrology: thận học tập
 • Neurology: khoa tâm thần
 • Odontology: khoa răng
 • Oncology: ung bứu học tập
 • Ophthalmology: khoa đôi mắt
 • Orthop(a)edics: khoa chỉnh ảnh
 • Traumatology: khoa gặp chấn thương
 • Urology: niệu khoa
 • Outpatient department: khoa căn bệnh nhân ngoại trú
 • Inpatient department: khoa căn bệnh nhân ngoại trú

5. Căn bệnh viện

 • Hospital: căn bệnh viện
 • Cottage hospital: căn bệnh viện tuyến bên dưới, căn bệnh viện thị xã
 • Field hospital: căn bệnh cục dã chiến
 • General hospital: căn bệnh cục đa khoa
 • Mental/ psychiatric hospital: căn bệnh viện trung ương thần
 • Nursing home page: mái ấm chăm sóc lão
 • Orthop(a)edic hospital: căn bệnh viện chỉnh ảnh

6. Chống/ ban bên trong căn bệnh viện

 • Accident và Emergency Department (Aandamp;Kiêng dè): khoa tai nàn & gấp cứu giúp.
 • Admission office: chống đón nhận căn bệnh nhân
 • Admissions và discharge office: chống đón nhận căn bệnh nhân & có tác dụng giấy tờ thủ tục ra viện
 • Blood ngân hàng: bank ngày tiết
 • Canteen: chống/ nhà nấu ăn, căn tin
 • Cashier’s: quầy thu chi phí
 • Central sterile supply/ services department (CSSD): chống/công ty tận diệt vi rút/tiệt trùng lặp
 • Coronary care unit (CCU): công ty bảo đảm nguồn vành
 • Consulting room: chống nhà pha.
 • Day surgery/operation unit: công ty giải phẫu bên trong Trong ngày
 • Diagnostic imaging/ X-ray department: khoa chẩn đoán biệu tượng công ty
 • Delivery room: chống sanh
 • Dispensary: chống phân phát dung dịch.
 • Emergency ward/ room: chống gấp cứu giúp
 • High dependency unit (HDU): công ty chịu ảnh hưởng quá cao
 • Housekeeping: chống tạp dịch
 • Inpatient department: khoa căn bệnh nhân nội trú
 • Intensive care unit (ICU): công ty bảo đảm bức tốc
 • Isolation ward/room: chống mẹo cốc
 • Laboratory: chống nghiệm thu
 • Labour ward: khu mẹ
 • Medical records department: chống lưu giữ căn bệnh án/ đại dương sơ căn bệnh lý
 • Mortuary: mái ấm vĩnh biệt/mái ấm xác
 • Nursery: chống trẻ em lọt lòng
 • Nutrition và dietetics: khoa chất dinh dưỡng
 • On-call room: chống trực
 • Outpatient department: khoa căn bệnh nhân ngoại trú
 • Operating room/theatre: chống phẫu thuật
 • Pharmacy: hiệu dung dịch, quầy buôn bán dung dịch.
 • Sickroom: phòng căn bệnh
 • Specimen collecting room: phòng/chống thu nạp căn bệnh phẩm
 • Waiting room: chống hóng

Chú ý:

 • Operations room: chống tác chiến (quân sự)
 • Operating room: chống phẫu thuật

7. Kể từ chỉ những phần tử ở khung người thế giới (parts of the toàn thân)

 • Jaw : hàm (mandible)
 • Neck: cổ
 • Shoulder: vai
 • Armpit: nách (axilla)
 • Upper arm: cánh tay ở
 • Elbow: cùi tay
 • Back: sống lưng
 • Buttock: mông
 • Wrist: cổ tay
 • Thigh: đùi
 • Calf: bắp chuối
 • Leg: chân
 • Chest: ngực (thorax)
 • Breast: vú
 • Stomach: bao tử (abdomen)
 • Navel: nán (umbilicus)
 • Hip: xông
 • Groin: bẹn
 • Knee: đầu gối

8. Những kể từ ngữ chỉ kia quan tiền tại bụng (abdominal organs)

 • Pancreas: tụy tạng
 • Duodenum: tá tràng
 • Gall bladder: túi mật
 • Liver: gan
 • Kidney: thận
 • Spleen: lá lách
 • Stomach: bao tử

9. Những nguồn kể từ (địa cầu roots) chỉ những phần tử ở khung người thế giới

 • Brachi- (arm): cánh tay
 • Somat-, corpor- (toàn thân): khung người
 • Mast-, mamm- (breast): vú
 • Bucca- (cheek): má
 • Thorac-, steth-, pect- (chest): ngực
 • Ot-, aur- (ear): tai
 • Ophthalm-, ocul- (eye): đôi mắt
 • Faci- (face): góc nhìn
 • Dactyl- (finger): ngón tay
 • Pod-, ped- (foot): chân
 • Cheir-, man- (hand): tay
 • Cephal-, capit- (head): đầu
 • Stom(at)-, or- (mouth): mồm
 • Trachel-, cervic- (neck): cổ
 • Rhin-, nas- (nose): mũi
 • Carp- (wrist): cổ tay

10. Thông qua gấp y học

 • Bachelor: CN
 • Bachelor of Medicine: CN y học
 • Bachelor of Medical Sciences: CN công nghệ y khoa
 • Bachelor of Public Health: CN y khoa xã hội
 • Bachelor of Surgery: CN giải phẫu
 • Bác sĩ of Medicine: Tấn sĩ y học

Căn bệnh viện nước ngoài Đô thị chờ đợi bộ phận từ vị ở trên cao sẽ tạo cơ hội những quý khách hàng học tập giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp ngành nghề y 1 cách căn bản để cung ứng quá trình như tiếp xúc cuộc sống thường ngày từng ngày. Hãy nhờ rằng, phối kết hợp một trong các việc ghi thực hiện đúng từ vị cùng với một trong các việc liên tục cần sử dụng những kể từ để một trong các việc ghi thực hiện đúng đc kết quả quý khách hàng nhé! 

Căn bệnh viện Nước ngoài Đô thị

Leave A Reply

Your email address will not be published.