Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếng Anh là gì

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếng Anh là project management board of construction investment. Những chức năng và nhiệm vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếng Anh là project management board of construction investment. Những chức năng và nhiệm vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là tổ chức sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng, hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.


Chức năng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là thực hiện theo quy định của chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, các quy định liên quan về bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển cụm công nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.


Các nhiệm vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng:


Lập kế hoạch dự án.


Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng. 


Các nhiệm vụ thực hiện dự án, kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành và sử dụng, quản lý tài chính và giải ngân.


Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình, giám sát, đánh giá và báo cáo.


Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường.


Bài viết ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.