Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức

Việc áp dụng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới luôn được các bạn đọc giả quan tâm. Vậy Bảng lương công chức, viên chức năm 2022 được tính như thế nào? Mời các bạn cùng xem chi tiết dự thảo Bảng lương 2022.

Do đó, vị trí việc làm là một trong những căn cứ để ban hành bảng lương mới cho công chức, viên chức. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, nên Đảng, Nhà nước đã quyết định lùi cải cách tiền lương đến thời điểm phù hợp (thay vì thực hiện từ ngày 1.7.2022).

Vậy vị trí việc làm là gì?

Đối với vị trí việc làm của công chức: Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Vị trí việc làm của viên chức: Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức: Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP, căn cứ xác định vị trí việc làm công chức gồm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

Xem thêm: Dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022

Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Căn cứ xác định vị trí việc làm viên chức: Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 106/2020/NĐ-CP, căn cứ xác định vị trí việc làm của viên chức gồm:

Theo Nghị quyết 27/NQ-CP sẽ xây dựng 5 bảng lương, áp dụng với 5 đối tượng khác nhau.Cụ thể:

2.1. Bảng lương áp dụng với người giữ chức vụ lãnh đạo

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương sẽ ápdụng một bảng lương riêng. Theo dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm 2022, bảng lươngnày sẽ được áp dụng theo nguyên tắc:

 • Mức lương phải thể hiện được thứ bậc, vị trí của lãnh đạo. Lãnh đạo ở cấp độ nào thìhưởng lương ở chức vụ đó. Trong trường hợp một lãnh đạo giữ nhiều chức danh thì sẽ được hưởng mức lương của chức vụ cao nhất.
 • Lãnh đạo ở vị trí cao hơn sẽ phải có mức lương cao hơn lãnh đạo ở vị trí thấp hơn.
 • Mức lương áp dụng chung cho các lãnh đạo ở các bộ ngành, không có sự phân biệt giữacác ngành, bộ hay ủy ban…
 • Để phân biệt cán bộ ở trung ương với cán bộ ở địa phương, chế độ phụ cấp sẽ được sửdụng.

2.2. Bảng lương áp dụng với công chức, viên chức không phải là lãnh đạo

Công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ có một bảng lương được xây dựngriêng theo ngạch, bậc và theo chức danh nghề nghiệp. Việc phân chia ngạch, bậc sẽ được ápdụng theo nguyên tắc:

 • Các công việc có mức độ phức tạp như nhau sẽ có mức lương giống nhau.
 • Các nhóm ngạch, bậc, chức danh nghề nghiệp của công chức, viên chức được sắp xếp với mục đích khuyến khích công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
 • Việc bổ nhiệm ngạch, bậc, chức danh nghề nghiệp của công chức, viên chức phải gắn với vị trí việc làm, do cơ quan/tổ chức/đơn vị quản lý thực hiện.

2.3. Bảng lương với lực lượng vũ trang nhân dân

Theo dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022, bảng lương với lực lưỡng vũ trang nhân dân được chia thành 3 loại khác nhau, bao gồm:

 • Bảng lương dành cho sĩ quan quân đội/công an, sĩ quan, hạ sĩ quan theo chức danh, cấpbậc, cấp hàm, cấp quân hàm.
 • Bảng lương dành cho quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật CAND
 • Bảng lương dành cho công nhân quốc phòng/công an.

Theo quy định hiện hành, lương của công nhân quốc phòng, công an nhân dân sẽ được tính theo công thức:

Xem thêm: Mẫu thang lương bảng lương mới nhất áp dụng từ 01/7/2022

Trong đó, hệ số lương áp dụng dựa theo bảng lương dành cho công nhân quốc phòng/côngan.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000đ/tháng (theo quy định tại nghị quyết 128/2020/QH14 và nghị định 38/2019/NĐ-CP).

3. Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức 2022

 • Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức

4. Bảng lương của giáo viên 2022

 • Bảng lương mới, phụ cấp của giáo viên 2022

5. Lộ trình cải cách tiền lương

Nghị quyết 27-NQ/TW về chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lộ trình cải cách tiền lương sẽ được thực hiện như sau:

Năm 2021

Vẫn áp dụng thang bảng lương theo quy định hiện hành và áp dụng mức lương cơ sở là 1.490.000đ/tháng. Tại hội nghị lần thứ 13 BCH Trung Ương Đảng khóa XII, BCH đã thống nhất thời điểm thực hiện chế độ cải cách tiền lương là từ ngày 01/7/2022, lùi 1 năm so với dựkiến ban đầu.

Sau thời điểm này, dự thảo ảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 sẽ được áp dụng. Tiềnlương thấp nhất của cán bộ công chức, viên chức sẽ bằng với mức tiền lương thấp nhất tínhtheo bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu sẽphù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đảm bảo mức sống tối thiểu củaNLĐ và gia đình họ.

Năm 2025

Xem thêm: Các bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng từ 01/7/2022

Tiếp tục thực hiện tăng mức tiền lương của khu vực công sao cho phù hợp nhất với mức độtăng trường kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng. Tiền lương tối thiểu của cán bộ, công chức, viênchức sẽ phải cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Đồng thời, tiến hành điều chỉnh mức lương tối thiểu cho từng vùng, theo khuyến nghị của hộiđồng tiền lương quốc gia.

Đến năm 2030

Tiếp tục thực hiện tăng mức tiền lương của khu vực công sao cho phù hợp nhất với mức độtăng trường kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách nhà nước. Tiền lương tối thiểu của cánbộ, công chức, viên chức sẽ phải bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Đồng thời, tiến hành điều chỉnh mức lương tối thiểu cho từng vùng, theo khuyến nghị của hội đồng tiền lương quốc gia. Tiền lương của doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất.

>> Xem thêm: Các khoản phụ cấp của công chức, viên chức thay đổi thế nào từ 01/7/2022?

…………………………………

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Tài liệu dành cho giáo viên

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức. Còn rất nhiều tài liệu hay khác, mời các bạn tham khảo thêm.

 • Tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022
 • Những phụ cấp nào sẽ bị bãi bỏ từ 1.7.2022?
 • Cơ cấu thu nhập của công chức, viên chức từ 01/7/2022
 • Từ năm 2022: Giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Dự thảo bảng lương năm 2022 tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp và biên tập bởi aloteen.vn