bảo hiểm xã hội tiếng Anh là gì

Bảo đảm cộng đồng (vạch ngừng: BHXH) bệnh dịch nghĩa kể từ giờ đồng hồ Việt nam lịch sự giờ đồng hồ Anh, một vài từ vị tác động, cụ thể minh họa, easy gọi về bảo đảm cộng đồng.

Bảo đảm cộng đồng giờ đồng hồ Anh được xem là Mạng xã hội insurance.

Phiên âm: /ˈsəʊ.ʃəl ɪnˈʃʊə.rəns/.

Bảo đảm cộng đồng là sự việc bảo hành đc bù đắp 1 phần doanh thu cho tất cả những người công phu bắt đầu bọn họ bị mất hay giảm bớt doanh thu vì bị nhỏ nhức, tai nàn công phu, bầu sản, thất nghiệp, nghỉ hưu. Công ty nhập cuộc bảo đảm cộng đồng thuộc người cần sử dụng công phu, trái đất công phu, bộ phận nhân lực công chức Gia đình lớp nước.

 Một vài một số loại bảo đảm thông qua giờ đồng hồ anh:

Health insurance: Bảo đảm y học.

Life insurance: Bảo đảm nhân lâu.

Accident insurance: Bảo đảm tai nàn.

Oto/ motor insurance: Bảo đảm ô sơn/ moto.

Land transit insurance: Bảo đảm đàng bộ phận.

Marin insurance: Bảo đảm dãy hải.

Unemployment insurance: Bảo đảm thất nghiệp.

Ex: In most countries, whether from taxes of from mạng xã hội insurance, is likely lớn predominate in health care.

(Tất cả ở những đất nước, mặc dù kể từ thuế cũng như kể từ bảo đảm cộng đồng đều luôn nhận được với lợi thế trong công tác bảo vệ sự khỏe mạnh).

Đoạn viết bảo đảm cộng đồng giờ đồng hồ Anh được xem là gì đc biên soạn do giảo cục Trung trung tâm giờ đồng hồ Anh SGV.

Leave A Reply

Your email address will not be published.