cách làm bài truyền thông giáo dục sức khỏe

Công ty media dạy bảo sự khỏe mạnh

KHÁI NIỆM TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE 

Dựa vào Công ty Y khoa quả đât (WHO) Sự khỏe mạnh là một trong số tình trạng nhẹ nhõm tổng thể và toàn diện về cơ thể, niềm tin cộng đồng chứ không cần chỉ nên không hề có bệnh dịch hoặc yêu quý chứng”. Sự khỏe mạnh được xem là bản chất mến số 1 của con người ta, được xem là yếu tố căn bản phía trong cục bộ sự tiến lên của cộng đồng. Được nhiều nhân tố ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của mỗi cá nhân: nhân tố Cộng đồng, Văn hóa truyền thống, buôn bán, môi trường xung quanh and nhân tố sinh vật học cũng như trỏ truyền cơ thể. Mong muốn giữ sự khỏe mạnh giỏi có thể tạo được môi trường xung quanh sinh sống lành dạn dĩ and yên cầu giữ sự nhập cuộc của từng cá thể, hộ gia đình and xã hội dành cho những làm việc chăm sóc and khuếch trương rộng rãi sự khỏe mạnh, tăng nhanh chương trình Truyền thông media dạy bảo mức độ khoẻ (TT- GDSK) được xem là nguyên lý cần thiết trợ giúp người dân sinh sống giữ văn hóa về sự khỏe mạnh, chăm sóc and khuếch trương rộng rãi sự khỏe mạnh

TT- GDSK và được nhắc tới phía trong những ebook của Công ty Y khoa quả đât. Sự tập kết của TT- GDSK được xem là vào lý trí, cảm mếm and những hành vi nhằm mục đích điều chỉnh hành động ăn hại, tiến hành triển khai hành động có ích mang đến cuộc sống thường ngày trẻ trung và tràn đầy năng lượng, có ích. TT- GDSK cũng chính là phương nhân tiện nhằm mục đích tiến lên lòng tin con người ta, phạt huy niềm tin tự động lực cánh sanh phía trong xử lý trắc trở sự khỏe mạnh của cá thể and xã hội. TT- GDSK chưa hẳn chỉ nên phân phối tin tức hoặc đề cập đi với người ta các gì bọn họ phải khiến cho sự khỏe mạnh của bọn họ cơ mà được xem là công việc phân phối văn hóa, thiết kế yếu tố khiếu nại thuận tiện về môi trường xung quanh để khuếch trương rộng rãi thừa nhận thức, convert cách biểu hiện về sự khỏe mạnh and thực hiện hành động sự khỏe mạnh lành dạn dĩ. 

TT- GDSK được xem là khiến cho người ta kể từ rút những hành động ăn hại and thực hiện những hành động có ích dành cho sự khỏe mạnh, đó là một trong số công việc dài nhiều năm, rất cần được tiến hành triển khai dựa vào plan, phối kết hợp lắm phương án không giống nhau, cùng với nhập cuộc của ngành nghề y khoa and những ngành nghề không giống. Bên trong TT- GDSK bọn chúng  ta âu yếm lắm tới trắc trở được xem là có tác dụng ra làm sao để người ta đọc đc những nhân tố có ích and nhân tố ăn hại dành cho sự khỏe mạnh, kể từ đây đề nghi, bổ trợ quần chúng. # thực hiện hành động có ích dành cho sự khỏe mạnh and kể từ rút những hành động ăn hại dành cho sự khỏe mạnh. 

MỤC ĐÍCH CỦA TRUYỀN THÔNG-GIÁO DỤC SỨC KHỎE 

Được xem là phương án truyền tải and chỉ dẫn dành cho những đối tượng người dùng tham gia giữ văn hóa sẽ có khả năng: tự động bảo vệ chính mình and hộ gia đình, chăm sóc and khuếch trương rộng rãi sự khỏe mạnh của xã hội thông qua các cố gắng của mình. Rõ ràng được xem là: 

Tự động đưa ra quyết định and chuyên nghiệp về các làm việc and nguyên lý chăm sóc sự khỏe mạnh của bản thân.

Tự động giác chấp hành and gia hạn những cách sống lành dạn dĩ, kể từ rút các quan điểm, tập tiệm ăn hại dành cho sự khỏe mạnh.

Rõ được cần sử dụng hình thức y khoa sẽ có khả năng giữ đc để xử lý những yêu cầu sự khỏe mạnh and những trắc trở sự khỏe mạnh của bản thân.

TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Chỉnh sửa hành động sự khỏe mạnh

Chỉnh sửa hành động sự khỏe mạnh, thiết kế lập hành động có ích dành cho sự khỏe mạnh được xem là thực chất đưa ra quyết định phía trong GDSK. Content các tiểu tiết trình diễn phía trong bài bác hành động sự khỏe mạnh, công việc điều chỉnh hành động sự khỏe mạnh cá nhân.

Dạy bảo sự khỏe mạnh là một trong số công việc media

GDSK là một trong số công việc media, kể cả các ảnh hưởng tương trợ tin tức nhì chiều thân mọi người GDSK and đối tượng người dùng đc GDSK (lược đồ l). 

Lược đồ 1: Mọt ảnh hưởng thân mọi người TT- GDSK and mọi người đc TT- GDSK Liên quan của Truyền thông media dạy bảo mức độ khoẻ (TT- GDSK) được xem là công việc ảnh hưởng giữ mục đích sử dụng, giữ plan tới quan tâm đến and cảm mếm của con người ta, nhằm mục đích khuếch trương rộng rãi văn hóa, điều chỉnh cách biểu hiện and thực hiện hành động lành dạn dĩ để chăm sóc and khuếch trương rộng rãi sự khỏe mạnh dành cho những cá thể, hộ gia đình and xã hội.

Làm việc media dạy bảo sự khỏe mạnh ảnh hưởng vào 3 các ngành nghề của đối tượng người dùng đc TT-GDSK: Văn hóa của đối tượng người dùng về trắc trở mức độ khoẻ, cách biểu hiện của đối tượng người dùng đi với trắc trở sự khỏe mạnh, thực hiện hoặc hướng dẫn cư xử của đối tượng người dùng để xử lý trắc trở sự khỏe mạnh, nhằm mục đích chăm sóc and khuếch trương rộng rãi sự khỏe mạnh.

CÁC QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Vấn đề 4 Thông bốn 07/2011/TT-BYT phát hành Trong ngày 26 mon 01 năm 2011 chỉ dẫn chương trình yếu tố chăm sóc về bảo vệ mọi người bệnh dịch phía trong bệnh dịch viện dụng cụ về chương trình Giải thích và tư vấn, chỉ dẫn dạy bảo sự khỏe mạnh, để tiến hành triển khai đc trọng trách cần phải có các điều khoản rõ ràng.

Nếu như với Bệnh dịch viện 

Chiếm điều khoản and công ty những hình thức dịch vụ giải thích và tư vấn, chỉ dẫn dạy bảo sự khỏe mạnh thích ứng.

Nhân dân bệnh dịch tọa lạc viện đc yếu tố chăm sóc cục, hộ sv giải thích và tư vấn, dạy bảo sự khỏe mạnh, chỉ dẫn tự động bảo vệ, để ý, chống bệnh dịch phía trong tuổi thọ tọa lạc viện and khi làm xong ra viện.

Chiếm bộ phận ebook GDSK và được trải qua công hội kỹ thuật của bệnh dịch viện để cần sử dụng dành cho chương trình TT- GDSK phía trong toàn bệnh dịch viện.

Chiếm công tác huấn luyện dành cho ĐDV, HSV về TT-GDSK.

Chào bán rất đầy đủ những phương nhân tiện cung ứng dành cho chương trình GDSK.

Chính sách tuổi thọ tiến hành triển khai phía trong toàn bệnh dịch viện.

Check, tấn công báo giá chuyện tiến hành triển khai chương trình TT-GDSK.

Chiếm những hình thức dịch vụ tán dương nếu như với những đàn and cá thể tiến hành triển khai giỏi.

Nếu như với Khoa

Tiến hành triển khai rất đầy đủ những dụng cụ của bệnh dịch viện

Chiếm định kỳ cắt cử cán bộ nhân viên tiến hành triển khai những buổi TT-GDSK

Chào bán rất đầy đủ những phương nhân tiện, ebook cung ứng dành cho chương trình TT-GDSK

Công ty môi trường xung quanh tiến hành triển khai TT-GDSK kết quả

Chiếm bảng kiểm tấn công báo giá thừa nhận thức, văn hóa của mọi người tham gia sau từng buổi tiến hành triển khai TT-GDSK

Tóm lại tấn công báo giá mỗi tháng and khuyến cáo những hình thức dịch vụ tán dương những cá thể tiến hành triển khai giỏi

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Giải pháp TT-GDSK con gián tiếp

Được xem là phương án cơ mà mọi người có tác dụng dạy bảo k giao tiếp thẳng trực tiếp đi với đối tượng người dùng dạy bảo, những content đc đưa đăng đến đối tượng người dùng trải qua những phương nhân tiện tin tức đại bọn chúng. Ở đây chính là phương án hiên giờ luôn luôn đc cần sử dụng tương đối rộng rãi tại quả đât như tại lớp nước ta. 

Giải pháp nè làm cho giỏi bắt đầu người ta phân phối, quảng bá những văn hóa bình thường về chăm sóc and khuếch trương rộng rãi mức độ khoẻ dành cho quần chúng. # 1 cách giữ hệ điều hành. Tuy vậy, phương án nè yên cầu có thể đầu tư chi tiêu bước đầu, mọi người cần sử dụng giữ nhân viên sửa chữa tăng cao để quản lý, cần sử dụng những phương nhân tiện. Nên khai trương plan rất nghiêm ngặt, phối kết hợp đi với những ban ngành nghề đoàn thể giữ ảnh hưởng để mang công tác TT-GDSK vào tuổi thọ hài hòa.

Giải pháp con gián tiếp chính được xem là công việc tin tức 1 chiều, vì vậy thông thường ảnh hưởng tới bước 1 là phân biệt trắc trở thế hệ and bước nhì được xem là âu yếm tới hành động thế hệ phía trong công việc điều chỉnh hành động mức độ khoẻ. Những phương nhân tiện tin tức đại bọn chúng thông thường đc cần sử dụng phía trong phương án dạy bảo mức độ khoẻ con gián tiếp được xem là:

Đài phạt thanh

Truyền ảnh truyền ảnh – Đoạn phim

Ebook in dán (Hiển thị, báo chí; Pano, áp phích; Tranh lật hoặc sách lật; Tờ rơi)

Bảng tin

Giải pháp TT-GDSK trực tiếp 

Cán bộ phận tiến hành triển khai dạy bảo mức độ khoẻ thẳng trực tiếp giao tiếp đi với đối tượng người dùng dạy bảo mức độ khoẻ. Nhân dân dạy bảo sẽ có khả năng nhanh gọn thừa nhận đc những tin tức bội nghịch hổi kể từ đối tượng người dùng dạy bảo cho nên tính chỉnh sửa tăng cao phía trong phương án nè. Tiến hành triển khai TT-GDSK thẳng trực tiếp luôn luôn giữ kết quả bậc nhất trong công tác hỗ trợ đối tượng người dùng học tập skill and điều chỉnh hành động. 

Đối tượng người tiêu dùng cần phải được TT-GDSK được xem là:

Khắp member phía trong xã hội, phía trong cộng đồng;

Nhân dân bệnh dịch and mọi người bảo vệ mọi người bệnh dịch phía trong bệnh dịch viện and nền móng y khoa.

Để tiến hành triển khai giỏi phương án nè, mọi người có tác dụng TT-GDSK cần có:

Văn hóa thích ứng đi với các ngành nghề mọi người dạy bảo;

Giải pháp GDSK thích ứng đi với đối tượng người dùng phải dạy bảo;

Đáy bền chí;

Tính thuyết phục;

Giải pháp TT-GDSK thẳng trực tiếp sẽ có khả năng mix phù hợp với những phương nhân tiện dạy bảo mức độ khoẻ con gián tiếp để khuếch trương rộng rãi kết quả của buổi TT-GDSK.

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC MỘT BUỔI TRUYỀN THÔNG– GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Chuẩn chỉnh bị trước lúc TT-GDSK 

Sẵn sàng địa chỉ tiến hành triển khai

Tìm kiếm địa chỉ yên ổn tĩnh, mát mẻ, easy trông, easy nghe, quá đủ nơi ngồi dành cho những đối tượng người dùng. Bảo đảm quá đủ những nhân tố cơ vật lý cũng như độ sáng, tiếng động, độ nóng của nhà

Sẵn sàng về bên mọi người nghe

Con số mọi người nghe: tuỳ dựa vào chủ thể, cơ mà đừng nên thừa đông ( 15-20 mọi người).

Thông tin cho tất cả những người nghe về mục đích sử dụng and content của buổi trò chuyện dạy bảo mức độ khoẻ. 

Khuyên rằng người ta nhập cuộc rất đầy đủ.

Sẵn sàng về bên cán bộ phận tiến hành triển khai TT-GDSK

Xác minh chủ thể: cho nên đào bới trước những đối tượng người dùng tham gia để lựa tìm chủ thể thích ứng.

Tìm kiếm phương án trình diễn thích ứng, cho nên cần sử dụng bức tranh, loại hình minh hoạ.

Dọn xếp tuổi thọ hài hòa. Thời gian tồn tại của buổi trò chuyện dạy bảo mức độ khoẻ do khoa/chống cho nên dẫn nhiều năm tầm 15 – 20 phút.

Sẵn sàng rất đầy đủ logo and loại thiết bị minh hoạ. Do vậy sẵn sàng một vài rõ ràng rõ ràng để dẫn chứng, hiểu rõ content trình diễn.

Phục trang chỉnh kìa, thích ứng.

Sẵn sàng kỹ content dựa vào lớp lang lôgic của trắc trở. Cần có văn hóa sâu and rất đầy đủ ảnh hưởng tới content của buổi trò chuyện.

Do vậy xuất hiện do địa chỉ công ty buổi trò chuyện dạy bảo mức độ khoẻ trước 10 – 15 phút để check lại những trang loại thiết bị cung ứng dành cho buổi trò chuyện.

Tiến hành triển khai TT-GDSK

Phương pháp xuất phát trò chuyện 

Nhân dân tiến hành triển khai TT-GDSK Kính chào hỏi, có tác dụng quen thuộc đi với người ta 

Mách bảo chính mình. Sẽ có thể mời mọi người nghe tự động lôi kéo về phần mình muốn tạo bầu không gian thân mật và gần gũi.

Mách bảo chủ thể của buổi trò chuyện. Nêu ích lợi and khoảng cần thiết của buổi trò chuyện muốn tạo sự lưu ý để ý của mọi người nghe. 

Nêu rõ ràng phương châm cơ mà mọi người nghe phải đạt đc sau buổi trò chuyện.

Chỉ cho nên xuất phát bắt đầu mọi người nghe đang lặng ngắt. Do vậy xuất phát thông qua các trắc trở cơ mà mọi người nghe đang rõ được.

Cán bộ phận tiến hành triển khai TT-GDSK

Đề cập lớn, ví dụ để người ta tham gia nghe đc. 

Cùng nhau kết hợp tiếng nói thông qua lời and tiếng nói k lời bắt đầu trò chuyện để lôi cuốn sự lưu ý của đối tượng người dùng, tiếng nói một cách đơn giản, easy đọc.

Nhìn, bao quát tháo tình tiết của mọi người tham gia để chỉnh sửa hướng dẫn trình diễn dành cho hài hòa thêm.

Tập kết bấm dạn dĩ những content trọng điểm của vấn để cơ mà đối tượng người dùng nên biết, đừng nên đề cập lắm content bên cạnh lề, k cần thiết.  

Do vậy phối kết hợp một vài phương nhân tiện bổ trợ trong lúc trình diễn để chủ thể  easy đọc, easy ghi nhớ thêm cũng như cần sử dụng bức tranh, đồ vật and loại hình minh hoạ. – Nêu những rõ ràng rõ ràng ngay sát đi với hiện thực cơ mà đối tượng người dùng sẽ có khả năng được cảm thấy đc  (giỏi đặc biệt là quét rõ ràng lập tức phía trong bệnh dịch viện hoặc tại địa phương của đối tượng người dùng tham gia).

Đề ra thắc mắc để hỏi and xem thêm hoài vọng của mọi người nghe nhằm mục đích điều chỉnh bầu không gian của buổi trò chuyện.

Cần sử dụng những kể từ ngữ một cách đơn giản, easy đọc, lời nói gọn nhẹ, xúc tích và ngắn gọn. Tiết kiệm sử dụng những thuật ngữ về y khoa, kể từ trình độ chuyên môn không dễ đọc.

Trình diễn dựa vào lôgic của trắc trở đưa ra.

Sau từng content cho nên tóm lược các nơi chủ quản số 1 and chuyển qua content tiếp đó hài hòa.

Nếu đã có content thực hiện cho nên để đối tượng người dùng thực hiện lại (rõ ràng hướng dẫn trộn ORS, hướng dẫn dành cho trẻ em uống dung dịch…).

Đừng một vài xu hướng sẽ có khả năng gặp phải trong lúc trò chuyện.

K âu yếm tới cách biểu hiện and sự lắng tai của đối tượng người dùng tham gia.

Đề cập tỏa man dựa vào cảm nghĩ, k đưa vào trọng điểm đang sẵn sàng, k hành động về tuổi thọ.

Đề cập trùng lặp lặp content.

Không hề có thời dịp dành cho đối tượng người dùng tham gia nêu thắc mắc.

Phê phán hoặc chỉ trích những thắc mắc, quan điểm k thích ứng cơ mà những đối tượng người dùng dẫn ra khiến cho bọn họ cảm nhận bị xúc phạm.

Phân bổ tuổi thọ trò chuyện k phẳng phiu.

Cuối cùng trắc trở nóng vội, k hài hòa. 

Cuối cùng trò chuyện mức độ khoẻ

Tóm lược content của buổi trò chuyện, nêu những content chủ yếu cơ mà đối tượng người dùng phải ghi nhớ, phải có tác dụng.

Khích lệ and cám ơn các mọi người tham gia, mọi người công ty (nếu như có).

Sẽ có thể liên tục thảo luận đi với một vài đối tượng người dùng nhằm mục đích hiểu rõ các quan điểm, các thắc mắc riêng cho đối tượng người dùng cơ mà bọn họ chưa tồn tại yếu tố khiếu nại phạt biểu.

Sản xuất yếu tố khiếu nại liên tục gặp mặt rút, hỗ trợ đối tượng người dùng nếu như có nhu cầu.

Phụ lục 1 BẢNG ĐÁNH GIÁ NGƯỜI THỰC HIỆN TT – GDSK

Đối tượng người tiêu dùng tham gia:………………………………………………………………………………..

Nhân dân tiến hành triển khai: ……………………………………………………………………………………

Chủ thể: …………………………………………………………………………………………………

Thời gian tồn tại tiến hành triển khai……………………………………………………………..

Địa chỉ tiến hành triển khai…………………………………………………………………

TT

Content

Chưa thể tiến hành triển khai

Chiếm tiến hành triển khai

Chú thích

Chưa thể đạt

Đạt

Giỏi

Chuẩn chỉnh bị trước lúc tiến hành triển khai

1

Sẵn sàng môi trường xung quanh

2

Sẵn sàng mọi người nghe

3

Sẵn sàng mọi người tiến hành triển khai TT-GDSK

Tiến hành triển khai TT-GDSK

4

Xuất phát hấp hẫn

5

Kính chào hỏi, có tác dụng quen thuộc đi với đối tượng người dùng

6

Nhân dân trò chuyện lôi kéo về phần mình

7

Mách bảo chủ thể trò chuyện, tạo nên sự lưu ý của mọi người nghe

8

Nêu rõ ràng phương châm của buổi TTGDSK

9

Đề cập quá đủ lớn để người ta nghe rõ ràng

10

Trình diễn content chủ yếu phù hợp đi với chủ thể

11

Nhìn bao quát tháo đc đối tượng người dùng nghe

12

Dùng tiếng nói một cách đơn giản, easy đọc

13

Dùng những ebook, phương nhân tiện phù hợp

14

Nêu rõ ràng minh hoạ cho tất cả những người nghe easy đọc

15

Cùng nhau kết hợp cần sử dụng tiếng nói k lời

16

Sản xuất yếu tố khiếu nại để mọi người nghe đặt thắc mắc

17

Replay những thắc mắc của mọi người nghe gọn nhẹ, quá đủ ý

18

Tóm lược content chủ công đã từng chương trình trình diễn

19

Sản xuất thời dịp cho tất cả những người nghe thực hiện lại nếu như có content thực hiện

Con kết thúc trò chuyện mức độ khoẻ

20

Tóm lược cục bộ chủ thể đàm đạo

21

Bấm dạn dĩ các nơi phải ghi nhớ, phải có tác dụng

22

Cám ơn mọi người nghe and mọi người công ty

23

Sản xuất yếu tố khiếu nại liên tục bổ trợ đối tượng người dùng 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Công ty Y khoa quả đât, 1998. Dạy bảo sự khỏe mạnh, Geneva.

Trung chổ chính giữa tuyên truyền chăm sóc sự khỏe mạnh – Bộ phận Y khoa, 1993. Giáo trình căn bản về dạy bảo sự khỏe mạnh, thủ đô Hà Nội.

Ngôi trường Cán bộ phận cai quản Y khoa, 2000 Dạy bảo sự khỏe mạnh and khuếch trương rộng rãi sự khỏe mạnh. Gia đình xuất phiên bản Y khoa, thủ đô Hà Nội.

Bộ phận môn y khoa xã hội, ngôi trường ĐH Y Thái nguyên, 2004. Truyền thông media – Dạy bảo sự khỏe mạnh, Thái nguyên.

Trung chổ chính giữa tuyên truyền chăm sóc sự khỏe mạnh – Bộ phận Y khoa, 2000. Giáo trình căn bản về dạy bảo sự khỏe mạnh. Hà nội.

Khoa y khoa công cộng-Ngôi trường ĐH y Hà nội, 2007. Ebook media GDSK, Hà nội.

Bộ phận Y khoa, 1993. Giáo trình căn bản về dạy bảo sự khỏe mạnh, Hà nội. 

Bệnh dịch viện Nhi tâm, 2007. Ebook dạy bảo sự khỏe mạnh, Hà nội.

tiến sĩ.Nguyễn Văn Hiến and tập sự, 2008. Giáo trình huấn luyện Truyền thông media dạy bảo mức độ khoẻ của Bộ phận môn Dạy bảo mức độ khoẻ, Khoa Y khoa công cùng, Ngôi trường ĐH Y thủ đô Hà Nội.

Bộ phận Y khoa, 2010. Giáo trình “Giải pháp sư phạm căn bản dành cho giáo viên những nền móng coaching tiếp tục” của Bộ phận Y khoa, thủ đô Hà Nội.

World Health Organnization, 1998. Education for Health: A Manual on Health Education in Primary Health Care, England.

Leave A Reply

Your email address will not be published.