Đố mẹo: Miệng rộng nhưng không nói một từ là gì?

Câu đố mẹo dành cho bạn hôm nay: Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì?

Câu đố mẹo xoắn não.


Đáp án của bạn cho câu đố mẹo này là gì?

Hãy chia sẻ câu trả lời ở box bình luận bên dưới.Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.