cách làm mạng chạy nhanh hơn cho win 7

4 mẹo nhỏ tăng cường độ trực tuyến sau đây sẽ có thể trợ giúp người đặt hàng nâng cao hiện trạng trực tuyến ỳ ạch của dòng sản phẩm tính dùng Windows 7 lâu đời.

#1 Gia tăng hạn chế băng thông lắp 20%

cách làm mạng chạy nhanh hơn cho win 7

Khoác ý muốn, Windows 7 đã tự nhiên vướng lại tầm 20-30% băng thông để để dành cho bộ máy, băng thông này đã được dùng để để dành cho những tác vụ cũng như dùng Windows Cập nhật, click hoạt bạn dạng quyền lượng,… Phía trong tình huống người đặt hàng sử dụng không còn băng thông thì ở một cách thực tế người đặt hàng cũng chỉ thế hệ sử dụng 70-80% bởi vì Windows luôn luôn vướng lại xài cá nhân 1 tối thiểu. Nếu như không like, người đặt hàng tuyệt đối sẽ có thể điều chỉnh để thổi lên 20% băng thông. Quý doanh nghiệp chiếm thểm khảo sát bài bác Limit reservable bandwidth được xem là gì? để rõ được phương pháp tiến hành.

#2 Thay đổi DNS

Thay đổi DNS cũng được coi là một bên trong các cách thực hiện kết quả hàng đầu để người đặt hàng tăng cường độ trực tuyến ở Windows 7. Quý doanh nghiệp sẽ có thể dùng Google DNS, cũng như Adguard DNS, Quad9. Nhị DNS sau còn có thêm lắp công dụng được xem là ngăn truyền thông quảng cáo & những trang website tác hại tương đối cũng như.

Quý doanh nghiệp sẽ có thể thay đổi DNS bên trong Control Panel > Network Connections. Mục lục DNS người đặt hàng sẽ có thể khảo sát vì bài viết này nà. Tuy vậy một trong những điều làm đúng những lượng DNS & update tương đối bất tiện. Quý doanh nghiệp sẽ có thể nâng cao điều đó bằng phương pháp dùng DNS Jumper.

#3 Đánh bay cache trình phê chuẩn

4 cách tăng tốc độ mạng trên Windows 7

Khoác ý muốn bắt đầu xài Chrome người đặt hàng rất loảng bắt đầu chăm chú tới cache của trình phê chuẩn nà. Cache chiếm bắt đầu trợ giúp những trang website đăng mau hờn nhờ có các content trùng lặp lặp trước đây đang lưu giữ bằng máy tính. Tuy vậy đôi lúc bao gồm bọn chúng tạo nên rảnh dụng cụ & trực tuyến mạng internet. Những trình phê chuẩn hiên giờ ứng dụng to chiếm phương pháp đánh bay cache thường ngày được xem là cụm phím CTRL + SHIFT + Delete. Quý doanh nghiệp sẽ có thể khảo sát bài viết này phương pháp đánh bay cache ở Chrome để rõ được lắp.

#4 Triển khai lắp một vài câu cụm phím

Quý doanh nghiệp  click Thắng + R để bóc hộp thoại Run, gõ vào CMD rồi Enter cất vào skin Command Prompt. Kể từ đó người đặt hàng dùng thử dùng một vài cụm phím sau để “có tác dụng tươi” lại bộ máy.

regsvr32 actxprxy.dll

netsh int tcp show global


ADVERTISEMENT

netsh int tcp mix global chimney=enabled

netsh int tcp mix global autotuninglevel=normal

netsch int tcp mix global congestionprovider=ctcp

Leave A Reply

Your email address will not be published.