SAO THÁI DƯƠNG LUẬN GIẢI

· Do có bản chất này nên Thái Dương ở Cung Tài Bạch dù nhập miếu, cũng chủ về cuộc đời gánh vác trọng trách rất nặng. Họ chi tiêu vì gia đình, vì