Soạn bài hành động nói lớp 8

Soạn bài hành động nói lớp 8. Hướng dẫn. I.Hành động nói là gì? 1.Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích để dọa Thạch Sanh để chàng trốn đi vì ngỡ mình