Chiều của dòng điện được quy ước như thế nào

Dòng điện là dòng chảy có hướng của các điện tích, qui ước chiều dòng điện là chiều chuyển động có hướng của các điện tích dương. Theo thuyết electron các điện tích nguyên tố electron có thể dời khỏi nguyên tử để trở thành các electron tự do.

https://vatlypt.com/threads/dong-dien-la-gi-tac-dung-cua-nguon-dien.119.html

– Quy ước về chiều dòng điện là chiều từ cực dương đi qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

Leave A Reply

Your email address will not be published.