chính sách bành trướng của mĩ đối với khu vực mĩ latinh biểu hiện như thế nào

Đề bài bác

Bao gồm sách bành trướng của Mĩ nếu với khoanh vùng Mĩ Latinh biểu lộ cũng như ra sao?

xác định vào sgk Lịch sử vẻ vang 11 trang 30 để suy lý luận replay.

Giải mã các tiểu tiết

Bao gồm sách bành trướng của Mĩ nếu với khoanh vùng Mĩ Latinh đc biểu lộ:

– Năm 1823, Mĩ bỏ công ra thuyết giáo Mơn-rô: “Châu Mĩ của dân chúng châu Mĩ”.

– Năm 1889, công ty “Đồng minh nền văn hóa những lớp nước cùng hòa châu Mĩ” đc ra đời, đọc dừng được xem là Liên Mĩ, bên dưới sự lãnh đạo của chủ yếu quyền Oa-sinh-tơn.

– Cần sử dụng sức khỏe quân sự để gây kungfu đi với những lớp nước tứ phiên bản không giống để giành giật sự tác động. Chả hạn, năm 1898, Mĩ gây chiến đi với Tây Ban Nha để rồi sau đó nhận được Phi-lip-pin,  Cu-ba, Pu-éc-tô Ri-cô,…

– Từ trên đầu gắng kỉ XX, Mĩ kiềm chế nền buôn bán những lớp nước Mĩ Latinh bằng phương pháp sử dụng chủ yếu sách “Chiếc gậy to” & “Ngoại giao đồng đôla” để tiến đến kiềm chế về chủ yếu chữa trị, tuần tự lấn chiếm những lớp nước Mĩ Lainh.

– Mĩ đã bước vươn lên là khoanh vùng Mĩ Latinh thành “Sảnh sau” của chính bản thân mình.

Loigiaihay.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.