Chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh được biểu hiện như thế nào ?

Đề bài bác

Thiết yếu sách bành trướng của Mĩ nếu với Khu Vực Mĩ Latinh biểu lộ cũng như ra làm sao?

dựa trên sgk Lịch sử hào hùng 11 trang 30 để suy bàn luận replay.

Giải thuật các tiểu tiết

Thiết yếu sách bành trướng của Mĩ nếu với Khu Vực Mĩ Latinh đc biểu lộ:

– Năm 1823, Mĩ bỏ ra triết lí Mơn-rô: “Châu Mĩ của con người châu Mĩ”.

– Năm 1889, công ty “Đồng minh nền văn hóa những lớp nước cùng hòa châu Mĩ” đc Ra đời, đọc ngắt được xem là Liên Mĩ, bên dưới sự lãnh đạo của thiết yếu quyền Oa-sinh-tơn.

– Cần sử dụng sức khỏe quân sự để gây đại chiến cùng với những lớp nước bốn bạn dạng không giống để giành giật sự liên quan. Chả hạn, năm 1898, Mĩ gây chiến cùng với Tây Ban Nha để tiếp theo đó nhận được Phi-lip-pin,  Cu-ba, Pu-éc-tô Ri-cô,…

– Từ trên đầu cố gắng kỉ XX, Mĩ chế ước nền thương mại những lớp nước Mĩ Latinh bằng phương pháp thực hiện thiết yếu sách “Dòng gậy to” and “Ngoại giao đồng đôla” để tiến đến chế ước về thiết yếu chữa, tuần tự xâm lăng những lớp nước Mĩ Lainh.

– Mĩ đã từng bước đổi thay Khu Vực Mĩ Latinh thành “sảnh sau” của bản thân.

Loigiaihay.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.