Chuyển tới nội dung

Top 5 dự thảo bảng lương năm 2022

Dưới đây là danh sách Dự thảo bảng lương năm 2022 hay nhất được tổng hợp bởi aloteen.vn

1 Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức

 • Tác giả: tip.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 4.86 (902 vote)
 • Tóm tắt: · Vậy Bảng lương công chức, viên chức năm 2022 được tính như thế nào? Mời các bạn cùng xem chi tiết dự thảo Bảng lương 2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiếp tục thực hiện tăng mức tiền lương của khu vực công sao cho phù hợp nhất với mức độtăng trường kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách nhà nước. Tiền lương tối thiểu của cánbộ, công chức, viên chức sẽ phải bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất …

2 Mẫu thang lương bảng lương mới nhất áp dụng từ 01/7/2022

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2021
 • Đánh giá: 4.65 (600 vote)
 • Tóm tắt: · Theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải xây xây dựng thang lương, bảng lương và định mức 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Do đó, không bắt buộc phải trả lương cao hơn ít nhất 7% cho người lao động đã qua đào tạo, trừ trường hợp trước đó trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận khác có nội dung “người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề được …

3 Tháng 3/2022 sẽ có dự thảo về lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức?

 Tháng 3/2022 sẽ có dự thảo về lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức?
 • Tác giả: giaoduc.net.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 4.58 (228 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Nghị quyết này, từ năm 2021 sẽ có 05 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể: 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công), thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền …

4 Dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022

Dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022
 • Tác giả: laodongdongnai.vn
 • Ngày đăng: 10/22/2021
 • Đánh giá: 4.25 (580 vote)
 • Tóm tắt: Vậy từ năm 2022, dự thảo bảng lương sẽ có gì thay đổi so với trước đây? Từ ngày 01/7/2022 bảo hiểm XTI, theo dự thảo nghị quyết 27/NQ-TW có nên mua, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ ngày 01/7/2022 bảo hiểm XTI, theo dự thảo nghị quyết 27/NQ-TW có nên mua, toàn bộ lương giá rẻ của cán bộ công chức trẻ em, viên chức bảo hiểm Manulife, lực lượng vũ trang nhân dân kỹ thuật sẽ áp dụng bảng lương mới giá rẻ. Bảng lương này an toàn …

5 Các bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng từ 01/7/2022

Các bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng từ 01/7/2022
 • Tác giả: thoxuan.thanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2021
 • Đánh giá: 4.13 (213 vote)
 • Tóm tắt: · Thời gian áp dụng bảng lương mới dự kiến từ tháng 1/7/2022. … Như vậy, nếu như năm 2021, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm đối 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo …