em có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm

Đề bài xích

Chiếm Review gì về chỉ dẫn truyền xung tâm thần trên nơron hướng trọng tâm & nơron li trọng tâm?

Video clip chỉ dẫn giải

Nhìn thấy lại Kết cấu & tính năng của nơron

Giải thuật các tiểu tiết

Xung tâm thần chỉ dựa vào 1 chiều.

– Nơron hướng trọng tâm: Truyền về tâm tâm thần.

– Nơron li trọng tâm: Truyền đến những tê quan liêu giận dữ.

Chiều kéo truyền của 2 nơron nà ngược nhau.

Loigiaihay.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.