Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Tin khác

 • Hướng dẫn 11 – HD/BTGTU ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
 • Hướng dẫn 10 – HD/BTGTU ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
 • Công văn 304 - CV/BTGTU ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 - 6/3/2021)
 • Đề cương Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
 • Hướng dẫn 09 – HD/BTGTU ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
 • Công văn số 267-CV/BTGTU ngày 26/1/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về gửi tài liệu tuyên truyền về 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của UBND TPHCM về việc thành lâp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Công văn số 252-CV/BTGTU ngày 20/1/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021)
 • Quyết định 135-QĐNS/TU ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thành ủy TPHCM về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
 • Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 14/1/2021 của Thành ủy TPHCM về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 31/12/2020 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND TPHCM về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 25/12/2020 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về khung tiêu chuẩn đề nghị xét khen thưởng tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền
 • Công văn số 34-CV/TU ngày 31/12/2020 của Thành ủy TPHCM về chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021
 • Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
 • Tài liệu "Tóm tắt nội dung 51 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về 4 chương trình phát triển thành phố 2020 - 2025/2030"
 • Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
 • Diễn văn Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X trình bày sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020)
 • Báo cáo tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X (do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo tại phiên Khai mạc Đại hội ngày 15 tháng 10 năm 2020)

');
$('#loading_mask').css({ opacity: 0.5 })
.fadeIn('medium');
$(".loading").css({ top: $(window).scrollTop() + ($(window).height() - $(".loading").height()) / 2, left: $(window).scrollLeft() + ($(window).width() - $(".loading").width()) / 2 })
.fadeIn('medium');
}
function EndRequestHandler(sender, args) {
$(".loading").fadeOut('medium', function () { $(this).remove() });
$("#loading_mask").fadeOut('medium', function () { $(this).remove() });
}

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.