hướng dẫn chi tiết call active by phone qua skype

Bây giờ chiếm đa số quý doanh nghiệp mong muốn tự động phát âm năng lượng điện thoại để active dành cho win8, office 2013 cưng của bản thân mà vì năng lực giờ đồng hồ anh chiếm tiết kiệm cũng như thiếu tính thoải mái tự tin để tự động phát âm do lo lắng chưa biết đến tổng kể gì. Ngày nay người nhà vạch lại các tiểu tiết cuộc đàm thoại bắt đầu phát âm vào tổng đài UK để những quý doanh nghiệp có khả năng sẵn sàng tư tưởng and thoải mái tự tin bắt đầu phát âm vào tổng đài UK.
1. Đăng phiên bản thiết đặt Skype sau đây:

Hay skype 6.6.0.106 sau đây.

bắt đầu thiết đặt Skype hãy chọn giờ đồng hồ Việt nam dành cho easy dùng, tải nhập khẩu Skype, lựa chọn thực đơn Hiểu/Hiểu năng lượng điện thoại, gõ lượng +448000188354 tiếp theo đó click nấc phát âm cũng như ảnh bên dưới.

Lưu ý:
1. Để sao chép 1 nhóm quý doanh nghiệp lấy nhóm đây and click Ctrl + C, để paste 1 nhóm vào skype quý doanh nghiệp lick loài chuột vào screen skype rồi click Ctrl + V.
2. Tổng đài tìm hiểu từng nhóm cao nhất được xem là nhì dịp and một lượt cục bộ những nhóm giả sử quý doanh nghiệp mong muốn.
3. Vì tổng đài UK đang ngăn IP của toàn quốc bởi thế quý doanh nghiệp có thể nhái IP của Mỹ, Úc, Châu Âu, Japan… thế hệ phát âm đc.

huong-dan-goi-skype-active-win-8

[B]2. Đăng ứng dụng nhái IP proxifier 3.21 portable sau đây.

3. Nhìn thấy chỉ dẫn nhái IP sau đây:

[toggle title=”============================>” state=”close” ]hãy chọn socks sắp cuối được xem là socks sinh sống tốt nhất and sử dụng proxifier check socks sinh sống.giả sử sinh sống những quý doanh nghiệp add vào proxifier.đăng phiên bản (links download red color) potable cũng như phiên bản thiết đặt proxifier 3.0 key
43Z9G-RWBDL-B5H2P-HMM82-HBTL4 and phương pháp sử dụng.

bắt đầu get đc sock thì quý doanh nghiệp có thể kiểm tra nhìn thấy chiếm sử dụng đc k ? quý doanh nghiệp mởi proxifier lên*
phía trong card lượt xem rồi lựa chọn proxy checker , rồi add sock vào ( một số loại gì thì điền vào dành cho đúng chuẩn của tớ vừa mới kiểm tra sock 5 thì tôi tích lựa chọn vào sock 5 )*Rồi get sock đây get rút vào proxifier được xem là sử dụng thôi tử skin proxifier phía trong card trang cá nhân
lựa chọn proxy VPS nhấn vào card add rồi add tin tức sock vừa kiểm tra vào được xem là dùng đc


and lưu ý công đoạn này

Clip chỉ dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=-ghli…ature=youtu.be[/toggle]

cũng như sau đây.
4. Get IP (socks 5 cũng như HTTPs cũng như HTTP) sau đây:

Socks 5
Scoks 5 / HTTPs

Cảnh báo những quý doanh nghiệp: Cho nên sử dụng https do những socks tương đối nhanh die.

5. Phương pháp cha screen bắt đầu phát âm:

6. Add key and get ID step 2:
Những quý doanh nghiệp get key để add vào and nhìn thấy chỉ dẫn get ID step 2 trên đó:

[box type=”note” width=”580px” ]Lưu ý: Có thể cắt trực tuyến trước lúc add key nhé.
B1: Dịch chuyển loài chuột tới góc quả phía dưới screen => bắt đầu hình tượng Moderm UI thu nhỏ dại ra đời thì loài chuột có thể and lựa chọn command prompt(admin) => lựa chọn yes những lúc có thông tin sercurity alert.
B2: Nhập tổ hợp phím slmgr /upk ( tổ hợp phím nà đánh bay key cũ phía trong dụng cụ)
B3: Gõ tổ hợp phím: slmgr /ipk + key ( tổ hợp phím nà để add key vào )
VD: slmgr /ipk 2VNV4-77CKK-GRDM3-4FPQK-QV3HC
Bắt đầu ra đời thông tin Successful thì click ok
B4: Nhập tổ hợp phím slui.exe 4
B5: Lựa chọn tổ quốc and click next
B6: Get ID step 2 bài viết lên and đợi để dấn ID step 3 về active.[/box]

7. Các bộ phận chi tiết cuộc phát âm cũng như sau:
( trên đó người nhà lưu lại nguyên văn giờ đồng hồ anh chứ không hề chiếm căn bệnh nhé)

Cách 1: Nhập sercurity code.

Tổng đài: Thank you for your calling microsoft. For sercurity purpose, please enter the valid number using customer keypad. Please enter the ….. ( địa điểm ….. được xem là sercurity code nhưng mà tổng đài đã tìm hiểu dành cho quý doanh nghiệp nhập. Một vài sercurity code thông thường chạm chán: 11, 14, 25, 35, 123, 140, 241, 262, 428, 369, …).

Quý khách: Nhập sercurity code nhưng mà tổng đài tìm hiểu dành cho quý doanh nghiệp.

Tổng đài: (Giả sử quý doanh nghiệp nhập trục trặc sercurity code).
Please try again. Please enter the number….. ( tổng đài tìm hiểu lại sercurity code dành cho quý doanh nghiệp. Công đoạn này đã lập lại cho tới bắt đầu quý doanh nghiệp nhập đúng chuẩn serceurity code nhưng mà tổng đài tìm hiểu dành cho quý doanh nghiệp).

Tổng đài: (Giả sử quý doanh nghiệp nhập đúng chuẩn sercurity code).
Thank you, successed. Please hold, I’ll transfer lớn activation system. (Ngày nay tổng đài đã chuyển qua bước 2).

Chú ý: Bên trong một vài tình huống tổng đài bỏ lỡ bước 1 and đi trực tiếp vào bước 2 luôn luôn.

Cách 2:

Tổng đài:
Welcome lớn Microsoft Sản phẩm Activation.
Please press 1 as a trang chính người dùng, & 2 if you are a công ty customer with a volume
license agreement.

Quý khách:
Bấm phím 1

Tổng đài:
Lớn activate, you must have your installation numbers from your activation wizard màn hình hiển thị.
If you are familiar with this process, you may press the hash key lớn skip any instructions.
No personal information is collected during activation.
If you have your ID lớn hand & are ready lớn proceed, please press the hash key.
Lớn repeat this message, press the star key.

Quý khách:
Nhấm phím #
( để bỏ ngắn tuổi thọ phát âm, bắt đầu quý doanh nghiệp nghe tổng đài kể lớn activate thì quý doanh nghiệp click phím # lập tức cũng khá được không cần phải đợi tổng đài kể không còn khúc ở).

Tổng đài:
Please enter the first nhóm now.

Quý khách:
Nhập nhóm 1

Tổng đài: (giả sử quý doanh nghiệp nhập trục trặc)
An error is detected, please repeat your last entry. Please enter the first nhóm now. (câu nà đã lập lại dành cho bất cứ nhóm nào là nhưng mà nhập trục trặc)

Quý khách:
Nhập lại nhóm 1 (giả sử tổng đài luôn luôn hiện lên trục trặc tiếp theo thì quý doanh nghiệp cụp dụng cụ vào check lại nhóm 1 giả sử quý doanh nghiệp tự động phát âm dành cho quý doanh nghiệp cũng như mong muốn loài người nhờ có check lại nhóm 1 rồi phát âm lại từ trên đầu)

Tổng đài: ( giả sử quý doanh nghiệp nhập đúng chuẩn)
Thank you! Và the second nhóm.

Quý khách:
Nhập nhóm 2

Tổng đài: ( giả sử quý doanh nghiệp nhập đúng chuẩn)
Thank you! Và the third nhóm

Quý khách:
Nhập nhóm 3

Tổng đài: ( giả sử quý doanh nghiệp nhập đúng chuẩn)
Thank you! Và the fourth nhóm

Quý khách:
Nhập nhóm 4

Tổng đài: ( giả sử quý doanh nghiệp nhập đúng chuẩn)
Thank you! Và the fifth nhóm

Quý khách:
Nhập nhóm 5

Tổng đài: ( giả sử quý doanh nghiệp nhập đúng chuẩn)
Thank you! Và the sixth nhóm

Quý khách:
Nhập nhóm 6

Tổng đài: ( giả sử quý doanh nghiệp nhập đúng chuẩn)
Thank you! Và the Seventh nhóm

Quý khách:
Nhập nhóm 7

Tổng đài: ( giả sử quý doanh nghiệp nhập đúng chuẩn)
Thank you! Now enter the eighth nhóm

Quý khách:
Nhập nhóm 8

Tổng đài: ( giả sử quý doanh nghiệp nhập đúng chuẩn)
Thank you! Lớn finish ,enter the final nhóm

Quý khách:
Nhập nhóm 9.

Tổng đài:
Thank you! Please, wait while your confirmation number is generated.

Tổng đài (giả sử key đã biết thành block):
We are unable lớn activate your sản phẩm.
It is possible that you are a victim of phần mềm piracy.
In order lớn kiểm tra if your sản phẩm is original, please nhấp chuột on the weblink www.microsoft.com/genuine.
Lớn obtain the licensed sản phẩm,please return lớn your Microsoft reseller.
Lớn repeat the message, please press the star key.
No entry was detected.
We are now ending your Hotline. ( cuộc phát âm đến cuối cùng ).

Tổng đài: ( Giả sử ID đã có rất nhiều loài người phát âm rồi)
The installation ID entered was not verified. You will be confirmed lớn connectable agent … Lớn confirm your installation ID, please press one other computer press two.
( địa điểm … tổng đài kể tầm 2 câu gì đấy tương đối nhỏ dại người nhà nghe không đủ mặc dầu đang xây dựng volume lên max).

Quý khách:
Giả sử quý doanh nghiệp click 1 thì cuộc phát âm đã đi tới đến cuối cùng.
Giả sử quý doanh nghiệp click 2 thì đã chạm chán loài người thực.
Bởi vậy bắt đầu quý doanh nghiệp nghe câu: The installation ID entered was not verified thì quý doanh nghiệp cụp dụng cụ nhé.

Tổng đài ( giả sử key vẫn active đc):
On how many computers is your sản phẩm currently installed?
Press One if you have installed this sản phẩm on one computer.
Press Two if you have install this sản phẩm on more than one computer.
We will now continue lớn activate your sản phẩm.
( một vài tình huống tổng đài bỏ lỡ công đoạn này )

Quý khách:
Bấm phím 1

Tổng đài:
Your entry was accepted, now you will hear the confirmation ID readout.
Starting with block A.
Please either insert this number into the empty blocks at the bottom of your activation wizard, or write this number download for immediate entry into the activation wizard at the kết thúc of this Hotline.
Lớn hear this message again, please press the star key.
For help, press 0.

Quý khách:
Bấm phím #

Tổng đài: ( tổng đài nguồn gốc tìm hiểu nhóm A)
Here is Block A : xxxxxx
Lớn continue press the hash key.
Lớn repeat the last block press the star key.

Quý khách:
Giả sử đang nghe rõ rệt and lưu lại đc rồi thì click phím # để tổng đài tìm hiểu nhóm tiếp sau đó, giả sử không thể đc thì click phím 1 để nghe lại.

Tổng đài:
Block B xxxxxx
Lớn continue press the hash key.
Lớn repeat the last block press the star key.
And cứ cũng như nắm cho tới bắt đầu quý doanh nghiệp get chấm dứt nhóm 8 thì click phím #

Tổng đài: Lớn complete lick next on the activation wizard màn hình hiển thị about your activaion windows. Verify was finished, If you wish lớn hear again, please press 1 otherwise thank you for your calling microsoft. Goodbye!

Quý khách:
Giả sử quý doanh nghiệp mốn nghe lại thì click phím 1 để tổng đài tìm hiểu lại 8 nhóm một lượt tiếp theo vẫn k thì cứ để tổng đài tự động cụp dụng cụ.
Ngày nay quý doanh nghiệp sử dụng ID step 3 nhưng mà quý doanh nghiệp dấn đc thực hiện active and trải nghiệm sản phẩm của quý doanh nghiệp.

Vì năng lực giờ đồng hồ anh của bản thân được xem là chiếm tiết kiệm bởi thế k không ngoài các sơ sót. Tương đối ước những quý doanh nghiệp đóng feedback con kiến để đoạn viết ngày dần hoàn thành thêm.

Xin chân tình cám ơn những quý doanh nghiệp đang rút tuổi thọ tìm hiểu đoạn viết của bản thân.

Ưu đãi lắp từ vị lingoes portable 2.9.1 để những quý doanh nghiệp tra kể từ. Tải về lingoes từ vị portable sau đây.

Mong rằng những quý doanh nghiệp tốt đẹp.

Leave A Reply

Your email address will not be published.