Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm Easy Sysprep

Ngày đăng: 29/08/2012, 16:36

Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm Easy Sysprep Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm easy sysprep 3.1 A. Bộ công cụ bao gồm: 1. Driver: Easy Driver Pack 5.10 2. Easy Sysprep 3.1 3. Bộ WINDOWS đã cài đủ các phần mềm theo yêu cầu B. Cách làm + Cài đặt hệ điều hành và phần mềm theo ý muốn. + Chạy Easy Sysprep 3.1 và tiến hành config theo như hình dưới đây . Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm easy sysprep 3.1 A. Bộ công cụ bao gồm: 1. Driver: Easy Driver Pack 5.10 2. Easy Sysprep 3.1. đủ các phần mềm theo yêu cầu B. Cách làm + Cài đặt hệ điều hành và phần mềm theo ý muốn. + Chạy Easy Sysprep 3.1 và tiến hành config theo như hình dưới

– Xem thêm –

Xem thêm: Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm Easy Sysprep, Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm Easy Sysprep

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.