hướng dẫn sử dụng gimp 2.8 bằng tiếng việt

Tại Linux, một trong các việc cần sử dụng GIMP h Việt nam rất đơn giản đi cùng phiên phiên bản Linux h Việt nam. Tuy vậy, tại Windows, một trong các việc nào gian truân thêm, do Windows h Việt nam rất “hiếm hoi”. Đi qua đoạn viết nào người trong gia đình đang chỉ dẫn những quý khách cần sử dụng gimp h việt nam với Windows.
Bạn đang lôi kéo với những quý khách 4 mẹo cũng như sau:

Hướng dẫn 1:

  • Cách 1: Click chuột cần vào My Computer >> Properties >> Advanced… >> Enviroment Variables.
  • Cách 2: Bên trong box System variables, ta nhấn Mới… rồi nhập cũng như sau: Variable name: LANG, Variable value: vi
  • Cách 3: Dùng GIMP

Hướng dẫn 2:

  • Cách 1: Vào Control Panel => Region & Language
  • Cách 2: Tab Định dạng lựa chọn Vietnamese
  • Cách 3: Tab Location lựa chọn Vietnam
  • Cách 4: Ok & bắt đầu GIMP

Hướng dẫn 3: 

  • vào Control Panel/Regional Settings & lựa chọn h Việt nam

Hướng dẫn 4: 

  • thành lập 1 tập tin gimp.bat giữ content cũng như sau & dùng chính nó, chú ý chỉnh lại lối kéo thích ứng với dụng cụ của quý khách nhé.

mix lang=vi

cd c:Program FilesGIMP 2bin

start GIMP-2.8.exe

Leave A Reply

Your email address will not be published.