Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Zojirushi

Hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện Zojirushi con voi

Các bước : (1 cắm điện 100V, 2 cho gạo vo vào nồi, 3 bấm nút “炊き込み” để nấu cơm thường)
 

Các nút điều khiển

炊飯 : Bắt đầu nấu ( start)
メニュー : Menu (chỉnh chế độ)
取消 : Hủy bỏ (tắt)
保温 : Giữ nhiệt ( ủ)
予約 : Hẹn giờ
時 : Giờ
分 : Phút

Các chế độ nấu :

白米 : Nấu cơm thường ( gạo trắng )
おかゆ : Cháo
おこわ : Nấu cớm với đậu đỏ
すしめし :  SuShi
早炊き : Nấu nhanh
玄米 : Nấu gạo lức
発芽玄米 : Nấu gạo lức đã nảy mầm
おこげ : Cơm cháy
炊き込み : Nấu chín (start)
調理 : Nấu ăn
圧力 : Áp xuất
リセット : Reset 

Leave A Reply

Your email address will not be published.