Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Cục Nhà giáo V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông – Công đoàn Giáo dục Bến Tre

Danh sách các file tải xuống
# File Description Date added Added by File size Downloads
1

CV hướng dẫn GVPT 453004/12/2018 20:58 CĐGD Bến Tre 470 KB 28056

Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Cục Nhà giáo V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (file word). Đề nghị các đơn vị chuyển cho GV để có tư liệu thực hiện đánh giá vào cuối năm học

Tải xuống (CV-hướng-dẫn-GVPT-4530.doc)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.