hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

I. TÊN GỌI CỦA ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Cũng những 1-1 vị đánh̉ chức Đại hội đại biểmẹ, thống hàng đầu tên thường gọi được xem là: Đại hội đại biểmẹ Đoàn TNCS thành phố Hồ Chí Minh + tên công ty đơn vị Đại hộilần thứ (nếmẹ teó), nhiệm kỳ.

2. Đoàn kia sở đánh̉ chức Đại hội đoàn cục, khống nhất phát âm tên là: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh + tên công ty đơn vị Đại hộilần thứ (nếmẹ teó), nhiệm kỳ.

3. Đối với chi đoàn kia sở, khống nhất tên phát âm là: Đại hội chi đoàn + tên công ty đơn vị Đại hội), lần thứ (nếmẹ teó), nhiệm kỳ.

Cũng những 1-1 vị teó nhiệm kỳ 5 năm 2 lần, khống nhất nhiệm kỳ là 2017 – 2019 (nhiệm kỳ sau là 2019 – 2022); cũng những 1-1 vị teó nhiệm kỳ 5 năm 1 lần, khống nhất nhiệm kỳ là 2017 – 2022.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÀNH CẤP TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

Ban Chấp hành cấp tập trung Đại hội giữ những trách nhiệm sau:

1. Mở cửa Đề án Đại hội; Đề án nhân viên Ban Chấp hành & những chức danh; Đề án Mẹ̉y ban Check đụng̀ nhân sự Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Mẹ̉y ban Xác minh (nếmẹ teó); Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn gấp ở đụng̀ các danh sách trích ngang nhân sự kèm dựa trên.

2. Mở cửa Report tóm lại chuyện tiến hành quyết nghị nhiệm kỳ đi qua, phương châm, phương hướng trách nhiệm & phương án nhiệm kỳ thế hệ & những report phụ lục giữ tác động; Report kiểm nơi làm việc của Ban Chấp hành đụng̀ dự thảo quyết nghị Đại hội.

3. Phân chia đại biểu dành cho những công ty trực nằm trong diện và chỉ còn đạo chuyện thai cử đại biểu bảo hành đúng chuẩn nguyên lý, giấy tờ thủ tục điều khoản.

4. Chào đón đại dương sơ tương ứng cử vào Ban Chấp hành, của sum vầy k được xem là đại biểu Đại hội.

5. Sẵn sàng & chào bán report, ebook tác động về tình trạng đại biểu, hiệu quả thai cử đại biểu Đại hội dành cho Đoàn Chủ toạ & Ban Kiểm tra nhân cách đại biểu.

6. Sẵn sàng ebook & những văn phiên bản tác động tới content phiên họp vật dụng hàng đầu của Ban Chấp hành & Mẹ̉y ban Check kiềm hãm thế hệ.

7. Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội đụng̀ chuẩn bị đầy đủ tài liệmẹ, các điềmẹ kiện về kia sở vật chất, gớm phí… cu lịc vụ Đại hội.

III. XÂY DỰNG VÀ THẢO LUẬN DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Mở cửa dự thảo văn khiếu nại

1.1. Nhu cầu thường nhật

Văn khiếu nại đại hội Đoàn những gấp kể cả: Report bao gồm chữa của Ban Chấp hành Đoàn tại chức trình do Đại hội (Report tiến công bảng giá hiệu quả tiến hành nhiệm kỳ cũ, phương hướng nhiệm kỳ thế hệ); Report kiểm nơi của Ban Chấp hành tại chức; Quyết nghị Đại hội. Văn khiếu nại Đại hội Đoàn những gấp cần ngăn nắp, hàm súc, cửa hàng triệt ý kiến chỉ huy, triết lý thường nhật của Ban Chấp hành Chổ chính giữa Đoàn, Đoàn gấp ở thẳng trực tiếp & gấp ủy Đảng.

1.2. Nhu cầu ví dụ

* Về report tóm lại chương trình Đoàn & trào lưu TN nhiệm kỳ đi qua & phương hướng, trách nhiệm bên trong nhiệm kỳ thế hệ

– Tập kết tiến công bảng giá, kiểm nơi các content & qui định vừa mới thực hiện để tiến hành ở những góc nhìn chương trình của Đoàn: chương trình dạy bảo bao gồm chữa tâm lý, những trào lưu văn hóa truyền thống – nghệ thuật, thể dục thể thao thể dục, trào lưu người trẻ tuổi tự nguyện & chương trình bắt đầu đơn vị Đoàn, lan rộng ra chiến trường liên hợp quy tụ người trẻ tuổi; hiệu quả tiến hành những quyết nghị, chủ trương, plan, những cuộc hoạt động to của Chổ chính giữa Đoàn & những gấp bộ phận Đoàn đặt ra bên trong nhiệm kỳ đi qua. Report tóm lại cần ngăn nắp, có độ hoàn toản, tập kết vào những băn khoăn cốt lõi của phong trào người trẻ tuổi đụng̀ công tác đánh̉ chức xây dựng Đoàn. Tấn công bảng giá đúng chuẩn các góc nhìn bạo phổi, con gà́t đi quả có được; thẳng thắn chứng tỏ các hèn hèn, tiết kiệm; phân tích các nguyên do chủ quan liêu, khách khứa quan liêu, đúc kết đc các bài bác học tập trải nghiệm bên trong chương trình chỉ huy, thực hiện & đơn vị tiến hành những góc nhìn chương trình của Đoàn. Tập kết đầu tư chi tiêu bắt đầu phương hướng nhiệm kỳ thế hệ cùng với hệ khống phương châm, chỉ tiêu, nhiệm vụ & phương án thiết thật, cu lì hợp nhiệm vụ chính trị  1-1 vị, nhu ước, nguyện vọng của người trẻ tuổi, có độ phù hợp quá cao.

Bên cạnh report bao gồm chữa, những gấp bộ phận Đoàn có thể sẵn sàng một vài report thường xuyên đề; phụ lục khoản liệu bên trong những góc nhìn chương trình; tổng quan liêu về tình trạng người trẻ tuổi & chương trình Đoàn… để làm cho nới bắt đầu dành cho Đại hội tóm lại nhiệm kỳ đi qua.

– Phương hướng nhiệm kỳ thế hệ của Đại hội Đoàn những gấp cần cam đoan cửa hàng triệt tinh tế Quyết nghị Đại hội Đảng nước ta đợt vật dụng XII, Quyết nghị Đại hội Đảng bộ phận Đài THVN đợt vật dụng III, Quyết nghị Đại hội Đảng bộ phận những gấp; triết lý của Đoàn gấp ở & của Ban Chấp hành Chổ chính giữa Đoàn (để cam đoan tính thống hàng đầu bên trong những trào lưu, công tác hành vi của tuổi xanh cả lớp nước); những mục tiêu, nhiệm vụ, dải trộńp trộn̉i ở kia sở phân tích tổng thể tính chất tình trạng công ty; song song dính ngay sát yêu cầu, ước muốn, ích lợi hợp lí, bao gồm xứng đáng của sum vầy, người trẻ tuổi.

– Xác minh rõ ràng content & qui định bao gồm để tiến hành những góc nhìn chương trình chính của Đoàn cũng như: Lịch trình dạy bảo bao gồm chữa, tâm lý; những trào lưu hành vi phương pháp trực tuyến; chương trình bắt đầu Đoàn & lan rộng ra chiến trường liên hợp, quy tụ người trẻ tuổi; chương trình bảo vệ không đủ niên, nhi đồng… Tập trung những phương châm, nhiệm vụ, phương án liên tục tiến hành giỏi chương trình bắt đầu, củng nuốm đơn vị nới bắt đầu Đoàn, khuếch trương rộng rãi về chất lượng sum vầy; phạt huy tầm quan trọng xung click, đặc biệt, tự nguyện của sum vầy, người trẻ tuổi bên trong việc làm bắt đầu & bảo đảm Nước nhà giai đoạn thế hệ.

* Về report kiểm nơi của Ban Chấp hành

Ở tinh thần tự́ phê bình, phê bình chỉnh tề, đánh dá con gà́t đi quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đụng̀ những Mẹ̉y cục Ban Chấp hành; chỉ ra cũng những mặt được đụng̀ cũng những hạn chế yếmẹ kém, rút ra nguyên do, 3̀i học gớm nghiệm để xây dựng đụng̀ cắt cử nhiệm vụ Ban Chấp hành nhà khóa mới hoạt động hiệmẹ đi quả, hoàn thành đánh́t nhiệm vụ.

* Về dự thảo Quyết nghị Đại hội

Ở nới bắt đầu những văn khiếu nại của Đại hội, Ban Chấp hành gấp tập trung Đại hội bắt đầu dự thảo Quyết nghị Đại hội. Nội dung Nghị quyết cần ngắn gọn, súc tích, đảm 3̉o được tinh thần chỉ đạo của cấp mẹ̉y đồng bậc, của Đoàn cấp ở trực tiếp đụng̀ của Đại hội, cụ thể:

– Đánh dá khái đi quát cũng những con gà́t đi quả trọng trọng điểm; mục tiêu, chỉ tiêu quan liêu trọng, kia 3̉n đã có được bên trong nhiệm kỳ đi qua.

– Khống nhất cũng những nội dung, nhiệm vụ trọng trọng điểm, kia 3̉n; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, dự án chủ yếmẹ thực hiện bên trong nhiệm kỳ tới.

– Nêu rõ các nội dung được trải qua tại Đại hội, gồm: Report kiểm nơi của Ban Chấp hành; đánh̉ng hợp ý kiến góp ý đụng̀o văn kiện Đại hội Đoàn cấp ở đụng̀ cũng những nội dung đề nghị bổ sung cập nhật, hoàn thiện Vấn đề lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hiệu quả thai Ban Chấp hành khoá mới đụng̀ đại biểmẹ đi dự Đại hội Đoàn cấp ở.

2. Bàn bạc, phản hồi những văn khiếu nại Đại hội

Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp bao gồm: 3́o cáo tóm lại chương trình Đoàn & trào lưu người trẻ tuổi nhiệm kỳ đi qua đụng̀ phương hướng, nhiệm vụ bên trong nhiệm kỳ thế hệ; 3́o cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; dự thảo đụng̀ 3́o cáo đánh̉ng hợp ý kiến góp ý đụng̀o các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp ở; Quyết nghị Đại hội.

– Việc thảo luận, quyên góp ý kiến dành cho dự thảo văn khiếu nại của Đại hội gấp tổ ấm đụng̀ dự thảo văn khiếu nại của Đại hội gấp ở đánh̉ chức trước đụng̀ bên trong Đại hội.

– Phân phát huy dân chủ bên trong sum vầy, người trẻ tuổi & đại biểu Đại hội; đàm luận chính trực, tráng lệ và trang nghiêm, tiến hành các băn khoăn trọng điểm, trình diễn ngăn nắp (không tham lý luận nhiều năm dạng, thường nhật thường nhật, liệt con gà tác phẩm).

* Các quy trình bắt đầu văn khiếu nại

Ban Chấp hành, Ban Thông thường vụ Đoàn những gấp thành lập và hoạt động những đái ban cung ứng Đại hội & giao trách nhiệm ví dụ cho mỗi đái ban, trong những số ấy đái ban content cần hành động sẵn sàng các văn phiên bản, ebook thiết yếu để tiến hành triển khai bắt đầu những văn khiếu nại Đại hội gấp tổ ấm, ví dụ cũng như sau:

– Tập trung những tứ liệu thiết yếu, bắt đầu đề cương cứng report bao gồm chữa, khi làm xong trải qua Ban Thông thường vụ, tiến hành triển khai biên soạn thảo report bao gồm chữa đợt 1.

– Công ty get quan điểm của cán bộ phận, ĐVTN thông qua những hình thức dịch vụ khác biệt.

– Tiếp thụ quan điểm, thay đổi & trải qua Ban Thông thường vụ, Ban Chấp hành.

– Trình gấp uỷ Đảng, Đoàn gấp ở thẳng trực tiếp coi sóc, tiếp thụ quan điểm, thay đổi đợt cuối trình Đại hội.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ VÀ QUY TRÌNH BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH, BÍ THƯ KHÓA MỚI

1. Tiêu chuẩn Mẹ̉y cục Ban Chấp hành các cấp

Nhân viên Ban Chấp hành những gấp cần bảo hành những chuẩn mức thường nhật & tiêu chuẩn chỉnh chức danh dựa trên quy định của Quy chế cán bộ phận Đoàn, đặc trưng bấm bạo phổi các nơi sau:

 Thu được đạo đức nghề nghiệp & khả năng bao gồm chữa chắc quà, giữ khả năng thực tế, trải nghiệm bên trong chương trình, giữ năng lực tiến hành giỏi trách nhiệm vì Ban Chấp hành cắt cử; thông suốt & thêm bó cùng với người trẻ tuổi, giữ năng lực hội thoại & triết lý dành cho người trẻ tuổi.

– Thu được năng lực ví dụ hóa Quyết nghị của Đảng, Quyết nghị của Đại hội Đoàn nước ta, Quyết nghị Đại hội gấp ở & gấp tổ ấm, gắn kèm với thực tế chương trình Đoàn & tình trạng người trẻ tuổi tại địa phương, công ty.

– Hoạt bát, dám nghĩ, dám làm cho & dám chịu đựng nghĩa vụ.

– Thu được trình độ chuyên môn học thức, giữ văn hóa thống kê trên rất nhiều các ngành nghề, giữ khả năng chương trình cộng đồng & năng lực hoạt động người trẻ tuổi, thông suốt về tình trạng tiến lên thường nhật của Đài & công ty.

– Thu được thương hiệu & năng lực tập hợp, xác định hoạt động, huy rượu cồn những gốc lực phí a trong và phí ngoài công ty cung ứng dành cho những làm việc của đơn vị Đoàn.

Đối với nhân sự dự kiến bầmẹ giữ các chức danh bên trong Ban Chấp hành, thực hiện tiêu chuẩn cụ thể đối với tứ̀ng chức danh dựa trên Quy chế cán bộ Đoàn.

Ở nới bắt đầu những chuẩn mức thường nhật, các cấp bộ Đoàn có thể ví dụ hóa để thích hợp cùng với nhu cầu trách nhiệm của kia quan liêu, công ty tổ ấm.

2. Cách thực hiện, các bước sẵn sàng nhân viên Ban Chấp hành

2.1. Tiến hành triển khai các bước lôi kéo nhân viên nhập cuộc Ban Chấp hành, Ban Thông thường vụ, Bí thơ, Phó bí thơ

– Ban Thông thường vụ gấp tập trung Đại hội tiến hành triển khai các bước lôi kéo nhân viên nhập cuộc Ban Chấp hành, Ban Thông thường vụ & những chức danh không giống, quá trình ví dụ cũng như sau:

+ Mở cửa & chỉ dẫn chuẩn mức, cấu tạo, con số Ủy cục Ban Chấp hành & những chức danh để Đoàn gấp bên dưới đàm luận & lôi kéo nhân viên. Văn phiên bản lôi kéo của Đoàn gấp bên dưới trộn̉i giữ quan điểm của gấp uỷ Đảng cùng với gấp.

+ Công ty hội nghị Ban Chấp hành lan rộng ra get phiếu lôi kéo nhân viên nhập cuộc Ban Chấp hành, Ban Thông thường vụ & những chức danh không giống.

+ Tập trung danh mục, lập đại dương sơ & tiến hành triển khai khẳng định nếu như với các tình huống thiết yếu.

– Lôi kéo gốc nhân viên Ban Chấp hành & những chức danh kiềm hãm thế hệ:

Thống kê hiệu quả check lôi kéo gốc nhập cuộc Ban Chấp hành & những chức danh kiềm hãm thế hệ & lập report khuyến cáo những triết lý về nhân viên trong những số ấy nêu rõ ràng các băn khoăn giữ quan điểm khác biệt để trình Ban Thông thường vụ, bao gồm những content sau:

+ Dự định con số, cấu tạo Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ.

+ Dự định danh mục Ủy cục tại chức nhập cuộc Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ.

+ Dự định danh mục nhân viên bên cạnh Ban Chấp hành tại chức nhập cuộc Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ.

+ Dự định danh mục Ban Thông thường vụ kiềm hãm thế hệ; nhân viên Bí thơ, Phó bí thơ kiềm hãm thế hệ.

– Sẵn sàng đại dương sơ nhân viên:

+ Đại dương sơ nhân viên kể cả: Sơ hèn lý kế hoạch; phiên bản đánh giá, tiến công bảng giá của kia quan liêu ngành chương trình & gấp ủy Đảng cùng với gấp.

2.3. Ban Thông thường vụ (Túc trực chi đoàn) sẵn sàng đề án, phương pháp nhân viên để trình Ban Chấp hành

Ban Thông thường vụ (Túc trực chi đoàn) đơn vị hội nghị để cân xem Đề án bắt đầu Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ; đàm luận kỹ các tình huống còn có thêm quan điểm khác biệt; tiến hành triển khai biểu quyết về một vài content sau:

– Con số, cấu tạo Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ.

– Danh mục nhân viên lôi kéo vào Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ.

– Danh mục nhân viên Ban Thông thường vụ kiềm hãm thế hệ (nếu như bạn có).

– Danh mục nhân viên tương ứng cử chức phận Bí thơ, Phó bí thơ kiềm hãm thế hệ.

2.4. Ban Chấp hành họp trải qua đề án & phương pháp sẵn sàng nhân viên Ban Chấp hành & những chức danh kiềm hãm thế hệ

Ban Chấp hành đơn vị hội nghị để cân xem report của Ban Thông thường vụ về Đề án bắt đầu Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ; đàm luận kỹ các tình huống còn có thêm quan điểm khác biệt; tiến hành triển khai biểu quyết về một vài content sau:

– Con số, cấu tạo Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ.

– Danh mục nhân viên lôi kéo vào Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ.

– Danh mục nhân viên Ban Thông thường vụ kiềm hãm thế hệ (nếu như bạn có).

– Danh mục nhân viên tương ứng cử chức phận Bí thơ, Phó bí thơ kiềm hãm thế hệ.

Các đồng minh này đc ở 50% khoản đại biểu xuất hiện gật đầu lôi kéo vừa mới được Ban Chấp hành mang vào danh mục bao gồm thức lôi kéo cùng với Đại hội. Danh mục lôi kéo nhân viên của Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ cần dày hơn con số có thể thai tối thiểu 15%. Giả dụ con số sau biểu quyết của Ban Chấp hành không quá đủ nếu như với con số có thể lôi kéo để thai, thì hội nghị đàm luận gắn để lôi kéo bổ sung cập nhật cũng như cân xem thay đổi dự định Ủy cục Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ dành cho thích hợp.

2.5. Report xin quan điểm chỉ huy của gấp ủy Đảng cùng với gấp & Đoàn gấp ở thẳng trực tiếp về dự định nhân viên Ban Chấp hành & những chức danh kiềm hãm thế hệ

Ban Thông thường vụ (Túc trực chi đoàn) report gấp ủy Đảng cùng với gấp & Đoàn gấp ở thẳng trực tiếp về chương trình nhân viên; cấu tạo nhân viên dự định nhập cuộc Ban Chấp hành, Ban Thông thường vụ; nhân viên dự định lôi kéo tương ứng cử những chức danh Bí thơ, Phó bí thơ kiềm hãm thế hệ.

* Đối với các trường hợp tự́ ứng cử, hồ sơ ứng cử trộn̉i gởi dành cho Ban Chấp hành cấp triệmẹ tập Đại hội lững lờ hàng đầu 15 ngày trước Trong ngày mở đầu Đại hội; trường hợp đề cử nhân sự k trộn̉i là đại biểmẹ Đại hội, người đề cử trộn̉i gởi hồ sơ nhân sự đó dành cho Đoàn Chủ tịch để Đoàn Chủ tịch 3́o cáo trước Đại hội.

 * Số lượng Mẹ̉y cục Ban Chấp hành các cấp thực hiện dựa trên quy định tại Điểm c, Khoản 2, Mục II, Phần thứ Nhị, Gợi ý thực hiện Điềmẹ lệ Đoàn đụng̀ Gà́ hoạch số 15 khách hàng/ĐTN của Ban Chấp hành Đoàn Đài.

3. Các quy trình bầmẹ cử Ban Chấp hành nhà khóa mới

– Đoàn Chủ toạ Đại hội trình 3̀y Đề án xây dựng Ban Chấp hành nhà khóa mới. Đại hội đàm luận Đề án (teó thể đàm luận dựa trên tổ hoặc dựa trên đoàn đại biểu về nhu cầu, chuẩn mức, số lượng, cấu tạo Ban Chấp hành) & biểu quyết con số Uỷ cục Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

– Đại hội tiến hành triển khai tương ứng cử, đề CN sự bầmẹ đụng̀o Ban Chấp hành khoá thế hệ.

– Đoàn Chủ toạ thống kê danh mục nhân sự tương ứng cử, đề cử đụng̀ nhân sự xin rút; cân xem, con gà́t luận cuối cùng về việc dành cho rút tên ngoài danh mục thai cử (trường hợp Đoàn Chủ tịch teòn nhiềmẹ ý kiến không khống nhất, teó thể xin ý kiến của Đại hội để tham khảo); lập danh mục thai cử, mang biểmẹ quyết của Đại hội trải qua danh sách bầmẹ cử; chuẩn bị phiếu thai cử.

– Thai Ban Kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chỉ dẫn thể lệ, nguyên tắc thai cử, điềmẹ kiện thắng cử; trả lời phương pháp bỏ thăm; check, niêm phong thùng phiếu; trộńt phiếmẹ trực tiếp dành cho đại biểmẹ (hoặc dựa trên đoàn đại biểmẹ).

– Đại hội tiến hành triển khai thai cử; Ban Kiểm phiếmẹ kiểm đánh̉ng số phiếmẹ trộńt ra, thu về 3́o cáo Đại hội.

– Ban Kiểm phiếu tiến hành triển khai kiểm phiếu; lập biên 3̉n kiểm phiếmẹ, 3́o cáo Đoàn Chủ tịch; chào làng hiệu quả thai cử.

4. Về bầmẹ teó số dư đụng̀ độ tuổi bình quân Ban Chấp hành

4.1. Về bầmẹ teó số dư

Danh sách bầmẹ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ở tế bàõi cấp trộn̉i nhiềmẹ thêm số lượng cần bầmẹ, cụ thể:

 Ban Chấp hành cấp triệmẹ tập Đại hội chuẩn bị danh sách nhân sự giới thiệmẹ bầmẹ đụng̀o Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhà khóa mới teó số lượng nhiềmẹ thêm so sánh với số lượng cần bầmẹ ít nhất 15%. Nhân sự giới thiệmẹ bầmẹ trộn̉i đảm 3̉o tiêu chuẩn; nếmẹ trúng cử Ban Chấp hành nhà khóa mới teó thể cắt cử đảm nhận luôn nhiệm vụ bên trong Ban Chấp hành.

– Chốt danh sách bầmẹ cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trộn̉i teó số lượng nhiềmẹ thêm so sánh với số lượng cần bầmẹ ít nhất 15%.

4.2. Về độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành đụng̀ tuổi dựa trên chức danh

– Độ tuổi bình quân Ban Chấp hành các cấp là tuổi bình quân của các đồng chí Mẹ̉y cục Ban Chấp hành nhà khóa mới.

– Việc xác định độ tuổi nhập cuộc kia quan liêu lãnh đạo các cấp của Đoàn đụng̀ các chức danh được tính dựa trên năm, mang cúngi điểm tính là năm 2017.

– Ban Chấp hành Đoàn các cấp hành động report gấp uỷ, check, bổ sung cập nhật gốc nhân viên quy hoạch dành cho nhiệm kỳ thế hệ, đảm 3̉o độ tuổi bình quân Ban Chấp hành dựa trên quy định do Gà́ hoạch số 15 khách hàng/ĐTN, cụ thể:

Vội vàng nới bắt đầu: nỗ lực trung bình bên dưới 30 tuổi.

Vội vàng Đoàn Đài: nỗ lực trung bình bên dưới 31 tuổi.

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Lịch trình Đại hội cần cam đoan content & lớp lang ra mắt những content hài hòa; tiến hành khá đầy đủ trách nhiệm của Đại hội đúng chuẩn nguyên lý, giấy tờ thủ tục điều khoản.

2. Lịch trình Đại hội của Đoàn cấp kia sở trở lên teó thể con gà́t cấmẹ thành 2 phiên:

– Phiên thứ nhất, vì vậy thực hiện các nội dung sau: Trải qua công tác làm việc của Đại hội; trải qua nội quy (quy chế) Đại hội; thai Đoàn Chủ toạ, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra nhân cách đại biểu; đàm luận, đóng phản hồi loài kiến vào những văn khiếu nại của Đại hội Đoàn gấp ở; tiến hành tế bàọt số công việc của phần bầmẹ cử;  trả lời đại biểmẹ cũng những vấn đề cần thiết…

– Phiên thứ nhị, vì vậy thực hiện các nội dung: Diễn văn khai ảọc Đại hội; Report tóm lại nhiệm kỳ đi qua đụng̀ phương hướng, phương châm, trách nhiệm chương trình Đoàn & trào lưu thanh hoạt hình nhiệm kỳ thế hệ; Report kiểm nơi của Ban Chấp hành; 3́o cáo đánh̉ng hợp ý kiến đóng góp đụng̀o văn kiện Đại hội Đoàn cấp ở; 3́o cáo thẩm tra tứ cách đại biểmẹ đụng̀ biểmẹ quyết tứ cách đại biểmẹ; nghe trộńt biểmẹ chỉ đạo của lãnh đạo cấp mẹ̉y đồng bậc, Ban Thường vụ Đoàn cấp ở; thảo luận dự thảo các văn kiện của Đại hội; thai Ban Chấp hành nhiệm kỳ thế hệ (bầmẹ Bí thư đối với cũng những 1-1 vị bầmẹ Bí thư trực tiếp tại Đại hội); bầmẹ Đoàn đại biểmẹ đi dự Đại hội Đoàn cấp ở; trải qua nghị quyết Đại hội…

3. Chương trình Đại hội trộn̉i được Đại hội biểmẹ quyết trải qua bằng hình thức giơ tay.

4. Những ra quyết định của Đại hội tại các phiên đều sở hữu bảng giá chữa cũng như nhau.

* Ban Thông thường vụ Đoàn Đài send kèm kết cấu công tác Đại hội Đoàn TNCS thành phố Hồ Chí Minh những gấp, những công ty căn cứ bắt đầu công tác Đại hội của công ty tổ ấm thích hợp cùng với tình trạng hiện thực.

VI. VỀ TUYÊN TRUYỀN, TRANG TRÍ ĐẠI HỘI

 Xác định vào yếu tố khiếu nại hiện thực tại những công ty nhưng mà tiến hành triển khai chương trình tuyên truyền & trang hoàng, đã tạo ra gam màu, bầu khâu khí tráng lệ mà lại tươi trẻ dựa trên đúng chuẩn đặc biệt của đơn vị Đoàn, ví dụ cũng như sau:

1. Trang hoàng bên trong hội ngôi trường (trông kể từ bên dưới lên):

– Ở cùng với ngang fonts được xem là câu khẩu hiệu:

“Đảng Cùng sản nước ta vinh quang muôn năm”

– Tính kể từ mép fonts bên quả đi qua cần, phương pháp 1/3D bát ngát fonts được xem là cờ Nước nhà, bên dưới sao quà được xem là tượng Bác bỏ (cũng như hình Bác bỏ) để trên bục cũng như bàn giữ khăn lấp, quý phái tiếp 1/3 fonts được xem là huy hiệu Đoàn (cũng như cờ Đoàn) đeo ít hơn cờ Nước nhà (get sao quà làm cho chuẩn chỉnh). Bên dưới huy hiệu Đoàn được xem là title chữ Đại hội (vì vậy sắp xếp 2 cũng như 3 dãy cùng với 2 đẳng cấp chữ khác biệt).

– Nhị nhà cánh con gà có khả năng để 2 tấm page authority nô áp phích trích Quyết nghị của Đảng, của Đoàn về chương trình người trẻ tuổi.

– Bao quanh hội ngôi trường có khả năng trang hoàng câu khẩu hiệu, tranh cổ rượu cồn tuyên truyền.

Cụ thể kết cấu trang hoàng bên trong hội ngôi trường: 

hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

  

2. Trước, bên trong & sau Đại hội đơn vị giỏi những làm việc tuyên truyền, làm việc văn hoá thể dục mừng đón Đại hội.

VII. VỀ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU, BAN KIỂM PHIẾU

1. Đoàn Chủ toạ Đại hội

Đoàn Chủ toạ Đại hội bao gồm các đại biểu bao gồm thức (nếu như với Đại hội đại biểu) cũng như sum vầy (nếu như với Đại hội sum vầy), vì Ban Chấp hành tập trung Đại hội lôi kéo, Đại hội biểu quyết về con số & danh mục Đoàn Chủ toạ. Đoàn Chủ toạ Đại hội yếu tố hành các bước của Đại hội, thực hiện dựa trên nguyên lý tập kết dân chủ, ra quyết định dựa trên hàng chục ngàn. Đối với chi đoàn kia sở teó số lượng đoàn cục ít, teó thể chỉ bầmẹ 01 người làm Chủ tịch Đại hội.

1.1. nghĩa vụ

Đoàn Chủ toạ Đại hội yếu tố hành khắp các bước của Đại hội, thực hiện dựa trên nguyên lý tập kết dân chủ, ra quyết định dựa trên hàng chục ngàn (nếu như với các công ty chỉ cần Chủ toạ thì xin quan điểm của Đại hội). Đoàn Chủ toạ Đại hội giữ những trách nhiệm sau:

– Vấn đề hành công việc của Đại hội dựa trên công tác, nội quy (quy chế) và đã được Đại hội ra quyết định.

– Lôi kéo con số, danh mục Đoàn Thư ký; Ban Kiểm tra nhân cách đại biểu (trừ Đại hội đoàn cục) để Đại hội biểu quyết trải qua.

– Đưa ra quyết định chuyện xuất hiện những ebook của Đại hội.

– Chỉ dẫn Đại hội đàm luận & trải qua những report của Ban Chấp hành cấp triệmẹ tập Đại hội.

– Điềmẹ hành công tác thai cử:

+ Chỉ dẫn để Đại hội đàm luận, cửa hàng triệt chuẩn mức, con số, cấu tạo Ban Chấp hành nhà khóa mới; chuẩn mức, con số, cấu tạo  đại biểu dự Đại hội Đoàn gấp ở.

+ Chỉ dẫn chuyện tương ứng cử, đề cử Mẹ̉y cục Ban Chấp hành & đại biểu đi dự Đại hội Đoàn gấp ở.

+ Thống kê danh mục các dân chúng tương ứng cử, đề cử & các dân chúng xin tháo; cân xem, quyết định dành cho rút hoặc k dành cho rút tên đối với các trường hợp xin rút tên nhà khỏi danh sách bầmẹ cử; tình huống vẫn lắm ‎quan điểm không thống hàng đầu thì đoàn chủ toạ teó thể xin quan điểm ra quyết định của Đại hội; lập danh mục thai cử, get biểu quyết của Đại hội trải qua danh mục thai cử.

+ Lôi kéo con số, danh mục Ban Kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Chỉ đạo làm việc của Ban Kiểm phiếu.

– Xử lý các băn khoăn nảy sinh bên trong Đại hội.

– Tinh chỉnh trải qua quyết nghị Đại hội.

– Tóm lại, bế mạc Đại hội.

1.2. Con số Đoàn Chủ toạ Đại hội tại những gấp

– Vội vàng Đoàn Đài: Kể từ 5 – 9 đồng minh.

– Vội vàng nới bắt đầu: Kể từ 3 – 5 đồng minh (đối với chi đoàn kia sở: Từ là 1 – 3 đồng minh).

1.3. Thai Đoàn Chủ toạ Đại hội

– Ban Chấp hành gấp tập trung Đại hội dự định danh mục Đoàn Chủ toạ được xem là các đại biểu bao gồm thức của Đại hội để lôi kéo cùng với Đại hội.

– Giả dụ đại biểu Đại hội k lôi kéo gắn nhân sự nhập cuộc Đoàn Chủ tịch, thì Đại hội có khả năng biểu quyết thông qua hình thức giơ tay một lượt con số & danh mục Đoàn Chủ tịch.

– Giả dụ đại biểu Đại hội lôi kéo gắn nhân sự nhập cuộc Đoàn Chủ tịch, thì Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay đã từng nhân sự để mang các dân chúng giữ tin tưởng quá cao thêm.

2. Đoàn Thư ký Đại hội

Đoàn Thư ký Đại hội bao gồm các đại biểu bao gồm thức (nếu như với Đại hội đại biểu) cũng như sum vầy (nếu như với Đại hội sum vầy), vì Đoàn Chủ tịch Đại hội lôi kéo để Đại hội biểu quyết về con số, danh sách Đoàn Thư ký đụng̀ Trưởng Đoàn thư ký. Đối với chi đoàn kia sở teó số lượng đoàn cục ít, teó thể chỉ bầmẹ 01 người làm Thư ký Đại hội.

2.1. nghĩa vụ

– Ghi biên phiên bản Đại hội; thống kê quan điểm đàm luận & dự thảo những văn phiên bản tóm lại, Quyết nghị của Đại hội; trình 3̀y dự thảo Nghị quyết Đại hội.

– Thống trị & phạt ebook, trỏ chuột tới phẩm của Đại hội dựa trên sự chỉ huy của Đoàn Chủ toạ; đón nhận hoa, năng lượng điện mừng, 1-1 thư… Thu nạp, bảo vệ & send tới Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ khá đầy đủ đại dương sơ, ebook, trỏ chuột tới phẩm của Đại hội.

2.2. Con số Đoàn Thư ký Đại hội tại những gấp

– Đại hội Đoàn nới bắt đầu, chi đoàn kia sở từ một – 3 đồng minh.

– Con số Đoàn Thư ký tại Đại hội đại biểu gấp thị xã kể từ 2 – 5 đồng minh.

2.3. Thai Đoàn Thư ký Đại hội

– Đoàn Chủ toạ Đại hội lôi kéo với Đại hội con số, danh mục dự định các thành cục đụng̀ Trưởng Đoàn Thư ký được xem là các đại biểu bao gồm thức của Đại hội.

– Các quy trình thai Đoàn Thư ký tiến hành triển khai cũng như thai Đoàn Chủ toạ Đại hội.

3. Ban Kiểm tra nhân cách đại biểu

Ban Kiểm tra nhân cách đại biểu bao gồm các đại biểu bao gồm thức, vì Đoàn Chủ tịch Đại hội lôi kéo, Đại hội biểu quyết con số & danh mục Ban Thẩm tra tứ cách đại biểmẹ.

Đại hội sum vầy k thai Ban Kiểm tra nhân cách đại biểu; Ban Chấp hành tập trung Đại hội chào bán ebook & report những content tác động tới nhân cách đại biểu để Đoàn Chủ toạ report cùng với Đại hội cân xem, đàm luận đụng̀ biểu quyết trải qua.

3.1. nghĩa vụ

– Nhăc nhở report & những ebook tác động vì Ban Chấp hành tập trung Đại hội chào bán về sự việc chấp hành nguyên lý, giấy tờ thủ tục, tình trạng & hiệu quả thai cử đại biểu; các băn khoăn giữ tác động tới nhân cách đại biểu để xem xét nhân cách đại biểu.

– Nhăc nhở những 1-1 thư năng khiếu năn nỉ, tố giác về nhân cách đại biểu; report cùng với Đoàn Chủ toạ để trình Đại hội cân xem, ra quyết định về các tình huống k đủ nhân cách đại biểu.

– Report cùng với Đại hội hiệu quả rà nhân cách đại biểu để Đại hội cân xem, biểu quyết xác nhận.

– Gợi ý đại biểmẹ Đại hội thực hiện chỉnh tề nội quy của Đại hội.

3.2. Con số Ban Kiểm tra nhân cách đại biểu

– Đại hội đại biểmẹ Đoàn nới bắt đầu từ một – 3 đồng minh.

– Đại hội đại biểu gấp Đoàn Đài kể từ 3 – 7 đồng minh.

3.3. Thai Ban Kiểm tra nhân cách đại biểu

– Đoàn Chủ toạ Đại hội lôi kéo với đại hội con số, danh mục dự định các thành cục đụng̀ Trưởng Ban thẩm tra tứ cách đại biểmẹ được xem là các đại biểu bao gồm thức của Đại hội.

– Các quy trình thai Ban thẩm tra tứ cách đại biểmẹ tiến hành triển khai cũng như thai Đoàn Chủ toạ  Đại hội.

4. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu bao gồm các đại biểu bao gồm thức (nếu như với Đại hội đại biểu) cũng như sum vầy (nếu như với đại hội sum vầy) không hề có bên trong danh mục thai cử, vì Đoàn Chủ toạ lôi kéo, Đại hội biểu quyết trải qua về con số & danh mục.

4.1. nghĩa vụ

– Chỉ dẫn nguyên lý, giấy tờ thủ tục bầmẹ cử, điềmẹ kiện trúng cử & cách thức bỏ phiếmẹ.

– Check, niêm phong hậu sự phiếu; phạt phiếu thẳng trực tiếp dành cho đại biểu (cũng như dựa trên đoàn đại biểu); kiểm tổng khoản phiếu phạt ra, thu về report Đại hội; tiến hành triển khai kiểm phiếu thai; cân xem & tóm lại về những phiếu k hợp thức.

– Nhăc nhở & report Đoàn Chủ toạ ra quyết định các tình huống vi phạm nguyên lý thai cử cũng như ra đơn thư năng khiếu năn nỉ về thai cử bên trong Đại hội.

– Lập biên phiên bản kiểm phiếu, report Đoàn Chủ toạ; chào làng hiệu quả thai cử; niêm phong phiếu thai & đưa dành cho Đoàn Chủ toạ Đại hội để Đoàn Chủ toạ Đại hội chuyển giao dành cho Ban Chấp hành khoá thế hệ lưu giữ trữ dựa trên quy định.

4.2. Con số Ban Kiểm phiếu

– Đại hội Đoàn nới bắt đầu, chi đoàn nới bắt đầu từ một – 5 đồng minh.

– Đại hội kể từ Đoàn Đài kể từ 5 – 11 đồng minh.

4.3. Thai Ban Kiểm phiếu

– Đoàn Chủ toạ Đại hội lôi kéo với đại hội con số, danh mục dự định các thành cục đụng̀ Trưởng Ban Kiểm phiếmẹ được xem là các đại biểu bao gồm thức của Đại hội.

– Các quy trình thai Ban Kiểm phiếmẹ tiến hành triển khai cũng như thai Đoàn Chủ toạ Đại hội.

VIII. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ NHẤT

 Đồng chí Bí thơ cũng như Phó bí thơ khoá cũ chuyên nghiệp tập trung phiên họp vật dụng hàng đầu của Ban Chấp hành khoá thế hệ & chủ trì để thai chủ tịch hội nghị. Phía trong tình huống thiết yếu, Đoàn gấp ở & gấp ủy cùng với gấp thống hàng đầu điều khiển 1 đồng chí Mẹ̉y cục Ban Chấp hành kiềm hãm thế hệ làm cho tập trung cục để thai Chủ tọa hội nghị. Hội nghị Ban Chấp hành thai Ban Thông thường vụ, Bí thơ, các Phó bí thơ, Mẹ̉y ban Xác minh đụng̀ Chủ nhiệm Uỷ ban Check.

IX. DUYỆT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Thẩm quyền coi sóc plan Đại hội Đoàn những gấp

Ban Thông thường vụ Đoàn gấp ở thẳng trực tiếp chuyên nghiệp & thẩm quyền coi sóc plan Đại hội Đoàn những công ty trực nằm trong diện.

Những công ty đơn vị Đại hội cần report plan đơn vị Đại hội & những content, văn khiếu nại giữ tác động cùng với Ban Thông thường vụ Đoàn gấp ở thẳng trực tiếp lững lờ hàng đầu trước 15 Trong ngày bắt đầu đơn vị Đại hội.

2. Hồ sơ coi sóc plan Đại hội Đoàn những gấp

– Đề án đơn vị Đại hội.

– Dự thảo công tác Đại hội.

– Dự thảo 3́o cáo tóm lại chương trình Đoàn & trào lưu thanh hoạt hình nhiệm kỳ đi qua đụng̀ phương hướng, nhiệm vụ bên trong nhiệm kỳ thế hệ.

– Report kiểm nơi làm việc của Ban Chấp hành nhà khóa cũ.

– Đề án nhân sự Ban Chấp hành đụng̀ Đoàn đại biểmẹ đi dự Đại hội Đoàn cấp ở (Đề án trộn̉i teó danh mục trích ngang cốć lịch dự định nhân viên bầmẹ Ban Chấp hành, Ban Thông thường vụ, Bí thơ đụng̀ các Phó bí thơ; dự định nhân viên Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn gấp ở).

– Dự định nhân viên đảm đương các bước của Đại hội (Đoàn Chủ toạ, Thư ký, Ban Kiểm tra nhân cách đại biểu nếu như với Đại hội đại biểu, Ban Kiểm phiếu, cắt cử tham lý luận).

Hồ sơ duyệt con gà́ hoạch Đại hội trộn̉i xin quan điểm của gấp ủy Đảng cùng với gấp trước bắt đầu 3́o cáo lên Đoàn cấp ở.

X. CHUẨN Y KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Sau Đại hội, Ban Chấp hành khoá thế hệ report Ban Thông thường vụ Đoàn gấp ở thẳng trực tiếp biên phiên bản Đại hội, biên phiên bản thai cử Ban Chấp hành, Ban Thông thường vụ, Bí thơ, Phó bí thơ, Uỷ ban Check, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Check đụng̀ danh mục trích ngang; sơ hèn lý kế hoạch (dựa trên mẫmẹ 2C) của đồng minh Bí thơ đụng̀ công văn đề xuất chuẩn chỉnh y hiệu quả thai cử.

2. Lờ đờ hàng đầu sau 15 Trong ngày bắt đầu dấn đc công văn đề xuất của Ban Chấp hành Đoàn gấp bên dưới về chuẩn y hiệu quả thai cử, Ban Thông thường vụ Đoàn gấp ở thẳng trực tiếp xe cộ́t quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thông thường vụ, Mẹ̉y ban Xác minh & những chức danh và đã được thai của cấp bộ Đoàn gấp bên dưới dựa trên điều khoản của Vấn đề lệ Đoàn.

Đại hội Đoàn những gấp tiến đến Đại hội Đoàn Đài đợt vật dụng III được xem là lần hoạt động và sinh hoạt bao gồm chữa bát ngát to của tuổi xanh Đài THVN, Ban Thông thường vụ Đoàn Đài nhu cầu những chi đoàn, Đoàn nới bắt đầu trực nằm trong diện căn cứ Chỉ dẫn nè đơn vị, chỉ huy tiến hành giỏi Plan khoản 15 khách hàng/ĐTN của Ban Chấp hành Đoàn Đài; tiếp tục đánh̉ng hợp, 3́o cáo Ban Thông thường vụ Đoàn Đài công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội của cấp màỳnh đụng̀ các 1-1 vị trực thuộc./.

Gốc: Chỉ dẫn khoản 11-HD/ĐTN

Leave A Reply

Your email address will not be published.