Hướng Dẫn – Unbrick zenfone 5/6 treo biểu tượng usb không vào được recovery hay fastboot | Cộng đồng ASUS Việt Nam – AsusVn.Com

Bài viết hướng dẫn mọi người xử lý trường hợp ZENFONE 5/6 bị treo biểu tượng USB nặng (không vào được recovery/fastboot).

hướng dẫn unbrick zenfone 5/6 treo biểu tượng usb không vào được recovery hay fastboot

Download tool:
https://mega.nz/#!ZZxxhLZa!GvzkDUKZCQtAErLjo_fabQvuKsGYWQvTdGMpDboBfas
1. Intel usb driver
2. Asus usb driver
3. iSocUSB-Driver-Setup-1.0.4
4. xfstk-downloader-setup-1.5.1
5. IntelAndroidDrvSetup
6. Adb FASTBOOT
7. FW dnx, ifwi, os dnx, os image (zen5/zen6)
8. Update_SplashScreen.bat
9. Reset.bat

Từ 1 đến 9 đã đóng gói lại. Bên trong file nén có kèm hướng dẫn hình ảnh

Thực hiện:

1. Download hết về, giải nén trong cùng 1 folder, cài intel và asus usb driver (1,2,5). Các file splash.bin và file bat (splash.bin trong mục 7, file bat mục 8,9) bỏ chung vào folder adb fastboot
2. Cài đặt iSocUSB-Driver-Setup. Sau đó khi cắm zenfone dính biểu usb vào pc thì trong device manager sẽ hiển thị 2 thiết bị: CloverviewPlus Device Intel Soc USB Device (cả 2 nằm ở mục Intel Soc)

3. Tiếp theo cài xfstk-downloader-setup-1.5.1, rồi chạy chương trình, chuyển sang tab CLVP A0/B0/B1, phải đảm bảo mục Device Status đã hiển thị: CLOVERVIEWPLUS TARGETS DETECTED:1, nếu la 0 thì phải kiểm tra lại trong device manager xem đã nhận đt chưa

4. Tiếp theo chỉ đường dẫn đến các file tương ứng tại các mục FW DnX, IFWI, OS DnX, OS Image. Sau đó click nút Begin Download, biểu tượng usb trên đt sẽ chuyển thành thanh tiến trình màu đỏ.

5. Hoàn tất quá trình này, máy sẽ tự reboot. Nếu khi reboot, đt hiện logo INTEL INSIDE, sẽ có 2 hướng:
– Vào RECOVERY và flash rom qua adb
– Vào fastboot và flash splashscreen: đt vào fastboot và cắm vào pc, chạy file Update_SplashScreen.bat

6. Sau khi làm hết các bước trên, đt vẫn sẽ không khởi động lên, hoặc flash rom trong recovery vẫn sẽ báo lỗi (occurring failed to mount / cache errors), ta làm tiếp bước cuối cùng:
– Đt vào fastboot, cắm pc, chạy file Reset.bat để định dạng lại toàn bộ đt
– Xong xuôi, đt vào fastboot, flash recovery và flash rom cùng build number với recovery là xong.

Nguồn: GSM24h​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.