huong dan up firmware dd-wrt cho tp-link

Chỉ dẫn Cập nhật firmware DD-WRT để cần sử dụng Repeater dành cho WiFi Cisco Linksys

DD-WRT được coi là một công tác ứng dụng mã gốc xây dựng, không thu tiền đc vạch mã & cung cấp do BrainSlayer, đặc biệt lên cũng như trong số cũng như tool bổ trợ lan rộng công dụng & công năng dành cho bộ phận vạc WiFi đặc trưng được xem là những một số loại WiFi Router của Linksys

Đoạn viết dưới đây vẫn chỉ dẫn những người đặt hàng cập nhật firmware DD-WRT dành cho bộ phận vạc WiFi Linksys để cần sử dụng công dụng Repeater, cần sử dụng để lan rộng vùng vị trí bao phủ sóng kể từ bộ phận vạc WiFi không giống, các bước cập nhật & thông số kỹ thuật đc thực hiện phía trong 7 bước, người đặt hàng có khả năng một cách dễ dàng tiến hành triển khai phía trong vòng 5 phút.

1. Trước tiên người đặt hàng hãy truy vấn Home của DD-WRT dựa trên địa điểm

http://www.dd-wrt.com/site/tư vấn/router-database & nhập tên thể loại WiFi người đặt hàng hãy cập nhật, phía trong chỉ dẫn đó là bộ phận vạc WiFi Línksys E1000.

huong dan up firmware dd-wrt cho tp-link

2. Lựa chọn Phiên bản thích ứng đi cùng Router của người đặt hàng & download về tệp tin firmware ( .bin )

3. Sau khi làm xong download về, giữ vào 1 thư mục riêng tư. Rồi sau đó kết dính Router đến máy tính/Máy tính, nạp dây cáp trực tuyến 1 input đầu vào khe Tỏa gold color ở router ( Router nhận được 4 khe Tỏa, có khả năng nạp vào khe bất cứ) 1 đầu thứ hai nạp vào khe Tỏa ở máy tính.

Tại screen desktop lựa chọn kết dính đến bộ phận vạc WiFi Linksys.

Xây dựng trình để ý website gõ địa điểm IP khoác ý muốn của WiFi Linksys được xem là 192.168.1.1

Username / mật khẩu đăng nhập khoác ý muốn của Linksys được xem là admin/admin

Sau khi làm xong vào screen Cài đặt của Linksys, lựa chọn phần Administrator => Firmware cập nhật.

Nhấp chuột vào Browse & lựa chọn tệp tin firmware mà lại người đặt hàng vừa download về tiếp theo đó lựa chọn Cập nhật.

Sau khi làm xong hoàn thành, screen vẫn hiện hữu tin tức cập nhật hoàn chỉnh.

Sau khi làm xong cập nhật hoàn thành thực hiện bắt đầu lại Router, nhập lại địa điểm ip 192.168.1.1 người đặt hàng vẫn quan sát thấy screen Cài đặt DD-WRT.com, tới đó người đặt hàng vừa mới hoàn thành cập nhật lên Firmware DD-WRT.

4. Phía trong screen Cài đặt DD-WRT lựa chọn tab Cài đặt=>Basic Cài đặt & đặt IP không giống đi cùng Modem, trên đó đặt IP dành cho Router được xem là 192.168.2.1

5. Vào Tab Security lựa chọn Disable SPI Firewall, Apply Setting & Save.

6. Vào Tab Wireless,

Phần Wireless Physical Interface ( phần nà để điền những tin tức trực tuyến WiFi người đặt hàng mong muốn thu sóng) :

WiFi Mode lựa chọn Repeater

WiFi Network Mode lựa chọn Mixed

WiFi Network Name ( SSID) tiến công đúng đắn tên trực tuyến WiFi người đặt hàng mong muốn thu sóng

Network Configuration lựa chọn Bridged

Phần Vitual Interfaces ( Phần nà điền những tin tức dụng cụ Repeater ) :

Lựa chọn Add để nhập tin tức dụng cụ Repeater.

WiFi Network Name ( SSID ) đặt dành cho Repeater, trên đây chính là Linksys E1000

WiFi SSID Broadcast lựa chọn Enable

AP Isolation lựa chọn Disable

Networking Configuration lựa chọn Bridged

Rồi sau đó lựa chọn Apply Setting & Save.

7. Tới bước 6 được xem là người đặt hàng vừa mới hoàn thành các bước thông số kỹ thuật Repeater, phía trong tình huống mong muốn đặt Mật khẩu dành cho Repeater thì tiến hành triển khai đính bước sau :

Lựa chọn Wireless => Wireless Security

Phần Physical Interface nhập Mật khẩu của cũng như dụng cụ người đặt hàng mong muốn thu sóng

Phần Vitual Interface nhập Mật khẩu dành cho dụng cụ Repeater của người đặt hàng

Rồi sau đó lựa chọn Apply Setting & Save lại

Cố gắng được xem là người đặt hàng vừa mới tiến hành hoàn thành công việc để thông số kỹ thuật bộ phận vạc WiFi Linksys sang trọng cơ chế Repeater ( tiếp sóng ). Sau khi làm xong thông số kỹ thuật hoàn thành có khả năng gỡ dây cáp Tỏa rời ra khỏi Router, cần sử dụng Máy tính cũng như năng lượng điện thoại để kết dính đến dụng cụ Repeater & truy vấn WiFi thông thường.

Hi vọng những người đặt hàng tiến hành triển khai hoàn chỉnh !

Tin tức đính về Việt nam Tuấn:

Việt nam Tuấn được xem là tổ ấm chấp nhận bộ máy, bán giải thích những cách thực hiện camera đo lường và thống kê, dụng cụ lưu giữ data NAS, WiFi có trách nhiệm, đối tượng người sử dụng quý khách: văn phòng công sở, căn nhà, hotel, resort, dịch viện, nhà trường, nhà máy sản xuất…. Hiện được xem là địa chỉ cung cấp bao gồm thức của những thương hiệu đình đám ở trái đất.

Đề xác định đính tin tức các chi tiết, xin mời liên lạc thẳng trực tiếp đi cùng cửa hàng:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN:

Tel: 04.35668286 | Mail: sales@viettuans.vn

Web: www.viettuans.vn

Camera đo lường và thống kê| WiFi chuyên dùng| Dụng cụ NAS| Hình thức dịch vụ làm việc thêm đặt

Leave A Reply

Your email address will not be published.