Chuyển tới nội dung

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên năm 2022 mới nhất

Như vậy chỉ còn 1/3 khoảng thời gian nữa năm học 2021-2022 sẽ kết thúc. Do đó việc phụ huynh và học sinh quan tâm đến lịch nghỉ hè của học sinh là điều tất yếu. Sau đây cùng tham khảo lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên 2022 mới nhất để nắm được chi tiết các mốc thời gian quan trọng và chuẩn bị lên kế hoạch cho một mùa hè ý nghĩa nhé.

Quyết định của Bộ Giáo dục về lịch nghỉ hè 2022 như thế nào?

Vào ngày 04/08/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với các bậc giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên và giáo dục phổ thông. Theo đó, các nội dung theo kế hoạch như sau:

– Tựu trường sớm nhất vào ngày 01 tháng 9 năm 2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23 tháng 8 năm 2021.

– Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2021.

– Kết thúc học kỳ I trước ngày 16 tháng 01 năm 2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Xem thêm: Lịch nghỉ hè 2022 của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước đầy đủ nhất

– Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

– Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

– Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ khung kế hoạch nêu trên, các địa phương xây dựng kế hoạch thời gian năm học tại địa phương mình nhưng cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

– Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học:

+ Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Xem thêm: Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023 của 63 tỉnh thành

+ Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

– Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

– Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

– Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

– Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Xem thêm: Lịch nghỉ hè 2022 của học sinh cả nước

Như vậy căn cứ vào nội dung trên lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên 2022 sẽ nghỉ hè trước 31/05/2022 và học sinh sẽ có thời gian nghỉ hè kéo dài trong khoảng 3 tháng.

Dự kiến lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên 2022 tại một số tỉnh thành

* Tại Hà Nội

Tại Hà Nội, lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên 2022 được trình bày qua bảng sau:

CẤP HỌC HỌC KỲ I HỌC KỲ II NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC Ngày bắt đầu HKI Ngày kết thúc HKI Nghỉ HKI Ngày bắt đầu HKII Ngày kết thúc HKII Mầm non 06/9/2021 (thứ Hai) 06/01/2022 (thứ Năm) 07/01/2022 (thứ Sáu) 10/01/2022 (thứ Hai) 20/5/2022 (thứ Sáu) 27/5/2022 (thứ Sáu) Tiểu học 06/9/2021 (thứ Hai) 13/01/2022 (thứ Năm) 14/01/2022 (thứ Sáu) 17/01/2022 (thứ Hai) 20/5/2022 (thứ Sáu) 27/5/2022 (thứ Sáu) THCS, THPT 06/9/2021 (thứ Hai) 14/01/2022 (thứ Sáu) 15/01/2022 (thứ Bảy) 17/01/2022 (thứ Hai) 21/5/2022 (thứ Bảy) 28/5/2022 (thứ Bảy) GDTX (THCS và THPT) 06/9/2021 (thứ Hai) 07/01/2022 (thứ Sáu) 08/01/2022 (thứ Bảy) 10/01/2022 (thứ Hai) 21/5/2022 (thứ Bảy) 28/5/2022 (thứ Bảy)

* Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các ngành học, cấp học Bắt đầu năm học Học kỳ I Học kỳ II Ngày kết thúc năm học Các kỳ thi và xét tốt nghiệp Tiểu học Thứ tư 08/9/2021 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức) Từ 20/9/2021 đến 22/01/2022 (18 tuần thực học) Từ 24/01/2022 đến 28/5/2022 (17 tuần thực học) Từ ngày 29-31/5/2022 Xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước ngày 30/6/2022 Trung học cơ Sở Thứ tư 01/9/2021 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức) Từ 06/9/2021 đến 15/01/2022 (18 tuần thực học và 01 tuần dự trữ) Từ 17/01/2022 đến 28/5/2022 (17 tuần thực học và 01 tuần dự trữ) Từ ngày 29-31/5/2022 Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022 Trung học phổ thông Thứ tư 01/9/2021 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức) Từ 06/9/2021 đến 15/01/2022 (18 tuần thực học và 01 tuần dự trữ) Từ 17/01/2022 đến 28/5/2022 (17 tuần thực học và 01 tuần dự trữ) Từ ngày 29-31/5/2022 Thi Học sinh giỏi Thành phố theo kế hoạch riêng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên (THCS) Thứ tư 01/9/2021 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức) Từ 06/9/2021 đến 15/01/2022 (16 tuần thực học và 03 tuần dự trữ) Từ 17/01/2022 đến 28/5/2022 (16 tuần thực học và 02 tuần dự trữ) Từ ngày 29-31/5/2022 Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022 Giáo dục thường xuyên (THPT) Thứ tư 01/9/2021 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức) Từ 06/9/2021 đến 15/01/2022 (16 tuần thực học và 03 tuần dự trữ) Từ 17/01/2022 đến 28/5/2022 (16 tuần thực học và 02 tuần dự trữ) Từ ngày 29-31/5/2022 Thi Học viên Giỏi Thành phố vào ngày 16/3/202

* Tại Thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng tổ chức khai giảng vào ngày 5-9-2021 và bắt đầu học học kỳ I (HKI) vào ngày 6-9-2021. Thời gian kết thúc HKI đối với Giáo dục thường xuyên trước ngày 8-1-2022; giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trước ngày 16-1-2022. Thời gian kết thúc học kỳ II đối với Giáo dục mầm non và Giáo dục thường xuyên trước ngày 25-5-2022; giáo dục phổ thông trước ngày 31-5-2022 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2022. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2022.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 trước ngày 31-7-2022. Đối với Thi tốt nghiệp THPT, thi HSG và thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, UBND Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở GD-ĐT có văn bản hướng dẫn sau khi có hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Trên đây là một số thông tin về lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên 2022 mới nhất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thời gian nghỉ hè của từng địa phương và trường học khi có những thông tin cụ thể.

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Lịch nghỉ hè 2022 của học sinh cả nước hay nhất được biên tập bởi chúng tôi