Ngày Nhà giáo Việt Nam tiếng Anh là gì

Ngày Nhà giáo Việt Nam tiếng Anh là Vietnamese Teacher’s Day. Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày tôn sư trọng đạo nhằm mục đích tôn vinh các nhà giáo được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam.

Ngày Nhà giáo Việt Nam (tên đầy đủ là Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày lễ kỷ niệm quan trọng được tổ chức hàng năm để tri ân các thầy cô và những người hoạt động trong ngành giáo dục.

Việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Một số từ vựng tiếng Anh về ngày nhà giáo Việt Nam.

Principal /ˈprɪnsəpəl/ (n): Hiệu trưởng.

Lecturer /ˈlektʃərər/ (n): Giảng viên.

Teacher /ˈtiːtʃər/ (n): Giáo viên.

Student /ˈstjuːdənt/ (n): Học sinh, sinh viên.

Campus /ˈkæmpəs/ (n): Khuôn viên trường.

Professor /prəˈfesər/ (n): Giáo sư.

Hall /hɔːl/ (n): Hội trường.

Library /ˈlaɪbrəri/ (n): Thư viện.

Dormitory /ˈdɔːmɪtəri/ (n): Ký túc xá.

Canteen /kænˈtiːn/ (n): Căn-tin.

Bài viết ngày Nhà giáo Việt Nam tiếng Anh là gì được tổng hợp bời giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Leave A Reply

Your email address will not be published.