nghị định hướng dẫn luật phòng chống tham nhũng

Vào ngày 01/7/2019, Thiết yếu che vừa mới phát hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP pháp luật còn tiếp tế bàọt số điềmẹ đụng̀ biện trộńp thi hành Mức sử dụng Chống, phòng tham nhũng.

Nghị ý định mãng cầùy pháp luật các tiểu tiết những Vấn đề, lượng của Mức sử dụng Chống, phòng tham nhũng năm 2018, bao gồm:

– Khoản 1 Vấn đề 15 về trách nhiệm dải trình;

– Vấn đề 17 về tiêu chuẩn tiến công bảng giá chương trình chống, phòng tham nhũng;về tiêu chuẩn tiến công bảng giá chương trình chống, phòng tham nhũng;

– Vấn đề 22 về Tặng Kèm tiến thưởng & nhấn tiến thưởng Tặng Kèm;

– Vấn đề 23 về điều hành và kiểm soát xung chợt công dụng;

– Lượng 4 Vấn đề 25 về điểm đặt chương trình có thể convert & thời gian lịch convert điểm đặt chương trình;

– Lượng 4 Vấn đề 71 về lớp lang, giấy tờ thủ tục, thời gian tạm thời đền chỉ chương trình, tạm bợ chuyển qua điểm đặt chương trình không giống; một trong những điều hưởng lương, phụ vội, quyền, công dụng thích hợp phập không giống & một trong những điều đền bù, bình phục lại quyền, công dụng hợp lí của thế giới giữ chức phận, quyền lợi và nghĩa vụ khi làm xong kia quan liêu, đơn vị, công ty giữ thẩm quyền tóm lại thế giới đây không hề có hành động tham nhũng;

– Vấn đề 80 về sử dụng những hình thức chống, phòng tham nhũng phía trong công ty, đơn vị Quanh Vùng ngoại vi tổ ấm lớp nước;

– Vấn đề 81 về điều tra một trong những điều triển khai điều khoản về chống, phòng tham nhũng nếu như với công ty, đơn vị Quanh Vùng ngoại vi tổ ấm lớp nước;

– Vấn đề 94 về giải quyết hành động vi phạm không giống về chống, phòng tham nhũng phía trong kia quan liêu, đơn vị, công ty.

Nghị ý định này còn có hiệu lực thực thi thực hành Tính từ lúc đúng ngày 15 mon 8 năm 2019.

Song song, đúng ngày 22/7/2019, Thiết yếu che phát hành Công văn khoản 298/CP-V.I v/v gắn bao gồm Nghị ý định khoản 59/2019/NĐ-CP./.

Nghị ý định 59.signed.pdf

Công văn 298.signed.pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published.