Phân biệt sự khác nhau giữa C với C++ | TopDev

Bài viết này đc sự được phép của người sáng tác È Hữu Cương cứng

Nhận biết sự khác biệt thân C cùng với C++.

(Đọc thêm: Tự động học tập thiết kế C, C++ đi qua code cụ thể)

Bắt đầu học tập thiết kế, hẳn đôi khi quý khách hàng lầm lẫn thân tiếng nói thiết kế C cùng với C++. Nhiều khi chúng ta vạch gộp lại thành C/C++. Điều ấy làm nên quý khách hàng gọi nhầm rằng 2 tiếng nói đó là 1. Tuy vậy một cách thực tế chưa hẳn cầm, quý khách hàng hãy nhận biết rõ ràng nhì tiếng nói nào là do nhận được các dự án công trình ứng dụng chỉ vạch thông qua tiếng nói C.

C and C++ được xem là gì?

C and C++ được xem là nhì tiếng nói thiết kế khác biệt.

C được xem là tiếng nói thiết kế hướng kết cấu đc ra đời đầu C++.

C++ được xem là tiếng nói thiết kế quá kế, lan rộng ra kể từ C. Bởi vậy bao gồm cả các gì chuẩn cùng với C thì cũng đều luôn chuẩn cùng với C++. Đó cũng thiết yếu được xem là nguyên do do sau chúng ta hoặc gộp thường nhật lại thành C/C++

Nơi giống như nhau thân C cùng với C++

Bao gồm do C++ đc lan rộng ra kể từ C do vậy nơi giống như nhau của nó được xem là bao gồm cả các gì nhận được kể từ tiếng nói C:

  • Chiếm kết hợp cú pháp and mẹo vạch code.
  • Cấu tạo code giống như nhau
  • Bộ phận biên bệnh code giống như nhau (chưa hẳn 100%, tuy vậy những bộ phận biên bệnh/compiler thế hệ đều luôn bổ trợ cả 2 tiếng nói)
  • Loại hình bộ nhớ lưu trữ giống như nhau and đều luôn rất sắp cùng với Hartware
  • Dùng thường nhật những định nghĩa cũng như stack, heap, file-scope, static variables …
  • ..

Nơi khác biệt thân C cùng với C++

Nơi khác biệt thân C cùng với C++ thiết yếu được xem là các nơi mà lại C++ đc lan rộng ra đính. (Những lan rộng ra của C++ hệ thống to nhằm mục đích đến mục đích sử dụng thiết kế hướng đối tượng người dùng)

Bên dưới ở đây chính là các tiểu tiết những nơi khác biệt thân C cùng với C++

C C++
Tiến lên do Dennis Ritchie kể từ 1969 đến 1973. Tiến lên do Bjarne Stroustrup vào 1979.
K bổ trợ thiết kế hướng đối tượng người dùng. Bổ trợ thiết kế hướng đối tượng người dùng cũng như: đa ảnh, gói gọn, kế quá, đối tượng người dùng
Đuôi lan rộng ra tệp tin c được xem là .c Đuôi lan rộng ra tệp tin C++ được xem là .cpp (cần sử dụng .c cũng rất được)
Được xem là thân phụ của C++ Được xem là bé của C. Code C sẽ có thể dùng do C++ cơ mà code C++ không hề dùng do C.
Chiếm 32 keyword Ngoại vi 32 keyword của C vẫn bổ sung cập nhật đính lắm keyword thế hệ
C is a function driven language because C is a procedural programming language. C++ is an object driven language because it is an object oriented programming.
K bổ trợ giải quyết exception thẳng trực tiếp Bổ trợ giải quyết exception

Okay, Done!

Bài viết này nguồn đc đăng lên vì stackjava

Sẽ có thể quý khách hàng âu yếm:

Đọc thêm những công việc Developer lôi cuốn vì TopDev

Leave A Reply

Your email address will not be published.