số định danh cá nhân tiếng anh là gì

Khoản card căn cước công dân cùng lúc cũng chính là lượng muốn danh cá thể.

Personnummerbevis is the Danish term for the personal identification number certificate.


WikiMatrix

Mong muốn chào làng thông báo của The Guardian cho thấy công an đang bình phục 91 mã lượng muốn danh cá thể (PIN) của các quả đât bị mod hòm thư thoại phía trong vụ Mulcaire & Goodman.

A freedom of information request by The Guardian found that the police had recovered 91 PIN codes for accessing other people’s voicemails in material seized from Mulcaire & Goodman.


WikiMatrix

Data cá thể trợ giúp xác muốn danh tính của bao gồm quý doanh nghiệp, chả hạn cũng như:

Personal dữ liệu that uniquely identifies you, such as:


tư vấn.google

Để content đc cân nhắc xóa khỏi, cá thể send năng khiếu vật nài cần là cá thể rất có thể xác muốn đc danh tính có một.

For nội dung lớn be considered for removal, the individual submitting the complaint must be uniquely identifiable.


tư vấn.google

Trưởng lực số công an Foča, Dragan Gagović, và được xác muốn danh tính là một trong số phía trong các cá thể tới những trung trung tâm nhốt để nắm & cưỡng bách phái nữ.

The head of Foča police forces, Dragan Gagović, was personally identified as one of the men who came lớn these detention centres lớn take women out & rape them.


WikiMatrix

Bắt đầu danh sách đã có rất nhiều, Mossad nhận được trách nhiệm muốn vì những cá thể nà & sát hại bọn họ.

Once this was complete, Mossad was charged with locating the individuals & assassinating them.


WikiMatrix

Vào trong ngày 28 mon 4 năm 2014, sau cuộc trưng cầu dân ý về Crimea, Ngân khố Hoa Kỳ đang mang Volodin vào Danh sách Giang sơn đc chỉ muốn đặc trưng (SDN), 1 danh sách những cá thể bị xử vạc được xem là “member của vòng tròn nằm trong chỉ huy Nga”.

In 28 April 2014, following the Crimean status referendum, the Mẹ.S. Treasury put Volodin on the Specially Designated Nationals Danh sách (SDN), a danh sách of individuals sanctioned as “members of the Russian leadership’s inner circle.”


WikiMatrix

Vào trong ngày 20 mon 9 năm 2018, bao gồm lấp Mỹ đợt trước hết thực hiện cụm phím trừng trị vật dụng vội dựa vào CAATSA bằng phương pháp trừng trị China của Bộ phận Tiến lên Tranh bị của Quân ủy Vai trung phong China & giám đốc Lý Thượng Phúc, bởi vì “nhập cuộc vào những đơn hàng to cùng với những cá thể” phía trong Danh sách Cá thể Chỉ muốn, ví dụ được xem là những đơn hàng tác động tới “một trong các việc bàn trả phi cơ chống chọi Su-35 & những loại thiết bị tác động tới bộ máy hoả tiễn đất đối k S-400 kể từ Nga lịch sự China”.

On 20 September 2018, the Mẹ.S. government for the first thời gian imposed secondary sanctions under CAATSA by sanctioning Đài Loan Trung Quốc′s Equipment Development Department of the Central Military Commission & its director, Li Shangfu, for “engaging in significant transactions with persons” on the Danh sách of Specified Persons, namely for transactions that involved ′′Russia’s transfer lớn Đài Loan Trung Quốc of Su-35 combat aircraft & S-400 surface-to-air missile system-related equipment′′.


WikiMatrix

Content click rượu cồn cừu địch, bạo lực hay giết chủng nếu với bất cứ cá thể hay group nà rất có thể xác muốn danh tính hay đc chăm sóc luôn k cho phép.

Nội dung that promotes hate, violence or genocide towards any identifiable or protected nhóm or individual is not permitted.


tư vấn.google

Google giải thích và tư vấn PII được xem là thông báo rất có thể đc cần sử dụng để xác muốn danh tính, thông báo liên lạc hay nơi đặt đúng đắn của 1 cá thể.

Google interprets PII as information that could be used on its own lớn directly identify, tương tác or precisely locate an individual.


tư vấn.google

Google giải thích và tư vấn PII được xem là thông báo rất có thể đc cần sử dụng để xác muốn danh tính, thông báo liên lạc hay nơi đặt đúng đắn của 1 cá thể.

Google interprets PII as information that could be used on its own lớn directly identify, tương tác, or precisely locate an individual.


tư vấn.google

Quy trình buôn bán kinh doanh giải quyết và xử lý data cá thể có thể đc khai trương cùng với chăm sóc data dựa vào thiết kế kiến thiết & dựa vào khoác muốn, Có nghĩa là data cá thể có thể đc lưu giữ bằng phương pháp cần sử dụng biệt danh hay dấu danh vừa đủ & cần sử dụng thiết đặt bảo mật lớn nhất rất có thể dựa vào khoác muốn để data k đã có sẵn trước công khai minh bạch mà không hề nhận được sự chấp nhận ví dụ, & không hề đc cần sử dụng để xác muốn 1 chủ thể mà không hề nhận được thông báo bổ sung cập nhật đc lưu giữ riêng lẻ.

Cty processes that handle personal dữ liệu must be designed & built with consideration of the principles & provide safeguards lớn protect dữ liệu (for example, using pseudonymization or đầy đủ anonymization where appropriate), & use the highest-possible privacy settings by mặc định, so sánh that the dữ liệu is not available publicly without explicit, informed consent, & cannot be used lớn identify a subject without additional information stored separately.


WikiMatrix

Ngưỡng vắt muốn vì bộ máy xác muốn đc thực hiện đối với data report nhằm mục tiêu chặn con người ta nhìn thấy report suy lý luận ra danh tính của quả đât sử dụng cá thể.

A fixed, system-defined threshold is applied lớn báo cáo dữ liệu lớn prevent anyone viewing a báo cáo from inferring the identity of an individual người dùng.


tư vấn.google

Con người ta có thể chống lại các làm việc hay mọt chăm lo khiến cho mọi người lười biếng sự thờ phượng chả hạn cũng như đeo đuổi tiền nong, mánh khóe tìm kiếm chi phí nhanh gọn lẹ, dự trù đầy đam mê ngay khi học tập tăng trào để sở hữu sự nghiệp, danh vẳng phía trong bộ máy nà như hoạch muốn nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu hấp dẫn mong muốn cá thể.

That is so sánh whether the activity or interest diverting our attention is the pursuit of wealth, get-rich-quick schemes, ambitious plans for advanced education lớn have a desirable career in this system, or programs for personal fulfillment.


jw2019

Mặc dù có tu sĩ thể loại Đa Minh, Dominique Pire k khi nào hòa vào đức tin cá thể của cá nhân mình cùng với công việc nhân danh sự công bình cộng đồng, 1 quyết muốn chưa hẳn khi nào bề ở thể loại tu của ông cũng cảm thông đối với ông.

Although a Dominican friar, Dominique Pire always refused lớn phối his personal faith with his commitments on behalf of the disadvantaged, a decision that was not always understood by his religious superiors.


WikiMatrix

* Cùng với danh nghĩa “độ lượng”, muốn nghĩa về hộ gia đình bị bành trướng thái thừa tới nỗi “hộ gia đình” rất có thể được xem là bẩt cứ cá thể nà bất cứ phái tính nà nhưng mà sinh sống phổ quát cùng với nhau mặc dù có hoặc không hề có sự cam đoan, hay gián cái, hay mọt chăm lo tới kết quả của công việc nà.

* In the name of “tolerance,” the definition of family has been expanded beyond recognition lớn the point that “family” can be any individuals of any gender who live together with or without commitment or children or attention lớn consequence.


LDS

Quyền đc chăm sóc riêng tư bốn đc Hiến pháp 2013 quá dìm ngay khi Hiến pháp quy muốn Chúng ta nhận được quyền bất khả xâm phạm về dòng sinh sống riêng tư bốn, bí ẩn cá thể & bí ẩn hộ gia đình; nhận được quyền chăm sóc danh dự, thương hiệu của cá nhân mình.

These laws seem lớn be in conflict with Article 23 of the Constitution of Russia which states: Everyone shall have the right lớn the inviolability of private life, personal & family secrets, the protection of honour & good name.


WikiMatrix

Chuyện chào làng “lấn dụng hành động dằng dai, thông thường tàn tệ của những cá thể mang tên cùng với danh hiệu bao gồm thức của bọn họ, địa chỉ, tuổi thọ & tra tấn” cho thấy thêm rằng k chỉ một chút ý muốn xong & ngã ngũ những làm việc lấn dụng.

The publication of “persistent abusive, often brutal behavior by named individuals with their official tit, place, & thời gian of torture” suggests that there is no official will lớn cease & desist such activities.


WikiMatrix

Để được phục vụ cùng với các khúc mắc về tính tinh vi của danh nghĩa đây, & phương pháp phát âm khác biệt về mục đích sử dụng của những cuộc họp đây, đã có rất nhiều quyết muốn được xem là cái brand name “đa dạng hóa hộ gia đình, công trình & cá thể” đang xong cần sử dụng nguồn gốc kể từ ngày nay.

In response lớn concerns about the complexity of that tit & the different interpretations about the purpose of those meetings, a decision has been made that the name “trang chính, family, & personal enrichment” will be discontinued effective now.


LDS

Julian Assange đối với rẳng quyết muốn chào làng ebook được xem là nhằm mục tiêu ” chăm sóc thực sự ” & các ebook nà không thể kể tới danh tính như thông báo rất có thể phương sợ hãi tới bất cứ 1 đơn vị hay là 1 cá thể nà .

Julian Assange , said the decision lớn release the documents is ” about the truth ” & that the documents contain no names or information harmful lớn any nhóm or individual .


EVBNews

Hộ gia đình Shinawatra & hộ gia đình Damapong (nhũ danh của Potjaman, cu li nhân thủ tướng mạo) chiếm lĩnh được mẻ lưới chữa báo giá 73 tỉ baht (tầm 1,88 tỉ $) mà không hề có thể Chịu thuế nhờ có áp dụng các quy muốn được phép cá thể (chưa hẳn tổ chức) cung cấp cổ phần bên trên thị trường tiêu dùng thị trường chứng khoán mà không hề có thể Chịu thuế doanh thu.

The families of Thaksin & his wife netted about 73 billion baht (about US$1.88 billion) tax-free from the buyout, using a regulation that individuals (as opposed lớn corporations) who sell shares on the stock exchange pay no capital gains tax.


WikiMatrix

Quý doanh nghiệp sẽ không thể đăng lên bất cứ data nà được phép Google dìm dạng cá thể (chả hạn cũng như tên, lượng an sanh cộng đồng, địa điểm mail hay bất cứ data tương đương nà) hay data chủ yếu nhận dạng 1 loại thiết bị ví dụ (chả hạn cũng như kể từ muốn danh loại thiết bị có một của năng lượng điện thoại thiết bị cầm tay ví như kể từ muốn danh cũng như ráng không hề đặt lại đc), trong cả trên dạng đc băm.

You will not upload any dữ liệu that allows Google lớn personally identify an individual (such as names, mạng xã hội security numbers, mail addresses, or any similar dữ liệu), or dữ liệu that permanently identifies a particular device (such as a mobi sdt’s chất lượng device identifier if such an identifier cannot be reset), even in hashed size.


tư vấn.google

Những tình huống này còn có vẻ được xem là rất có thể kiểm hội chứng, & giỏi đại rất nhiều đang xác muốn (1) cá thể học sinh, thông thường đi cùng cùng với gia đoạn, nghề nghiệp và công việc, & ngành trú ngụ; (2) tuổi thọ & địa chỉ nhưng mà những kết tội lấn dụng ra mắt, xuống đến nấc thị xã, quận, thành phố, thôn, & thông thường được xem là nhận được địa danh trại tội phạm ví dụ; & (3) tên & vội bậc của những nguyên nhân bị kết tội.

The cases appear verifiable, & the great majority identify (1) the individual practitioner, often with age, occupation, & residence; (2) the thời gian & location that the alleged abuse took place, tải về lớn the cấp độ of the district, township, village, & often the specific jail institution; & (3) the names & ranks of the alleged perpetrators.


WikiMatrix

Leave A Reply

Your email address will not be published.