tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy như thế nào

Đề bài bác

Tứ hữu mở ra đang kéo đến sự điều chỉnh phía trong cộng đồng nguyên thủy cũng như ra sao?

xác định vào sgk Lịch sử dân tộc 10 trang 11 để replay.

Giải thuật các tiểu tiết

Tứ hữu mở ra kéo đến sự điều chỉnh to phía trong cộng đồng nguyên thủy:

– Gắn kết xã hội bị phá đổ vỡ.

– Gắn kết hộ gia đình cũng điều chỉnh dựa trên, hộ gia đình phụ hệ hoán đổi hộ gia đình cấu tạo hệ.

– Bắt đầu công sức của những hộ gia đình không giống nhau đang xúc tiến đính sự nhận biết nhiều – nghèo.

– Cộng đồng thị tộc, bộ phận lạc bị phá đổ vỡ, chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của thời buổi cộng đồng giữ thống trị trước hết – cộng đồng cổ truyền.

Loigiaihay.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.